Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SINBRABSAG265 - Willebrord

Een legende (boek), 1933

Hoofdtekst

No. 265. Op zijn reizen is de heilige Willebrord vaak door ons gewest getrokken, waar vele edelen hem hunne bezittingen geschonken hebben. Ook wanneer hij van zijn bisschopsstad Utrecht naar Echternach ging, naar de abdij waar hij later begraven werd, moest hij door de Meierei reizen.

De overlevering weet nog veel van den heilige te verhalen.
In Oud-Heusden heeft hij gepredikt en in Aalburg. In 't laatste dorp was bij een driesprong een heilig puje, dat in 1849 is gedempt. 1)
Men wijst te Diessen nog een huis aan, het Hooghuis, dat aan St. Willebrord behoorde. Ook hier was een heilig putje, bij de kerk 2)
De Willebrordusput ten zuiden van Veldhoven, nabij het Groote Goor, is om[s]treeks 1890 door de ontginning der heide verdwenen. 't Zelfde lot trof het Mirakelkuiltje te Vessem, dat ontstaan was op het gebed van den bisschop, en waarvan het water de oogziekten genas.
Tusschen Alphen en Chaam, in de Chaamsche heide, ligt het Fontein of Willebrordusputje op een hoogte. De heilige trok eens langs den ouden Maastrichtschen baan naar Alphen. 't Was zomer en er was geen water. Toen plantte hij zijn staf in het midden van den heuvel en dadelijk ontsprong een heldere bron, waaruit het water vloeit tot op den dag van heden. 3)

In Oss dat den heilige in 712 geschonken werd, perdikte hij en in Bakel. In beide gemeenten vindt men een Willebrordusput.
Op den heuvel, den Sint Wilbertsberg, te Schaik bij Oss staat een eikeboom, aan wiens voet het putje ligt, dat de heilige met zijn staf heeft doen opwellen uit de heide en welks water wonderen verrricht. 4)
Daarnaast was een Willebrorduskapel, die vermoedelijk in 1748 door de Engelsche "bondgenooten", die op de heide kampeerden, is verwoest. 5) In 't begin der vorige eeuw was er nog een kegelvormige steenhoop over.

Ook te Deurne, te Maashees en te Asten zouden dergelijke putten bestaan hebben.

Onderwerp

SINLEG 0416 - Heiliger lässt Brunnen entspringen.    SINLEG 0416 - Heiliger lässt Brunnen entspringen.   

Beschrijving

Sint Willebrord heeft op zijn reizen door Brabant dikwijls bronnen laten ontspringen op de heide. In veel plaatsen vindt men heiligenputjes of Willebrordusputjes.

Bron

Noord-Brabantsch Sagenboek/ J. R. W. Sinninghe. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie. - [1933], p. 223-224.

Commentaar

[1933]
Valt onder hoofdstuk en titel(s): III. Legenden of Christelijke Sagen; 3. Legenden van Heiligen en Vromen.

Bronnen: 1) Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, III, 36. 2) v. d. Aa, Aardr. Woordenb. 3) Thurn. Tax. 1908, 165. 4) Hanewinckel, Tweede Reize, 90. 5) Schutjes, Id. V, 444. Zie ook Kronenburg, N. Heiligen in vroeger eeuwen, II, 40-125.
Heiliger lässt Brunnen entspringen. (A.)

Naam Overig in Tekst

Willibrord    Willibrord   

Sint Willebrord    Sint Willebrord   

Oud-Heusden    Oud-Heusden   

Hooghuis    Hooghuis   

Willebrordusput    Willebrordusput   

Groote Goor    Groote Goor   

Mirakelkuiltje    Mirakelkuiltje   

Chaamse Heide    Chaamse Heide   

Maastrichtsen Baan    Maastrichtsen Baan   

Sint Wilbertsberg    Sint Wilbertsberg   

Engels    Engels   

Maashees    Maashees   

Naam Locatie in Tekst

Willebrord    Willebrord   

Willebrordus    Willebrordus   

Utrecht    Utrecht   

Echternach    Echternach   

Meierei    Meierei   

Meierij    Meierij   

Aalburg    Aalburg   

Diessen    Diessen   

Veldhoven    Veldhoven   

Vessem    Vessem   

Alphen    Alphen   

Chaam    Chaam   

Fontein    Fontein   

Oss    Oss   

Bakel    Bakel   

Schaik    Schaik   

Engeland    Engeland   

Deurne    Deurne   

Asten    Asten   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20