Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

MOP40582

Een mop (e-mail), dinsdag 12 december 2000

Hoofdtekst

Extreme:

Dit record bevat extreme elementen van enigerlei aard (racisme, sexisme, schuttingtaal, godslastering, expliciete naaktheid, majesteitsschennis). De inhoud is daarom afgeschermd, en kan alleen worden geraadpleegd op het Meertens Instituut.
This text contains language that can be perceived as extreme.

Beschrijving

Wat is de overeenkomst tussen een homo en een kanarie?

Bron

toegezonden per email

Commentaar

12 december 2000

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20