Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

LOMBO488

Een mop (mondeling), woensdag 15 maart 2000

Hoofdtekst

Er was een Turkse man, die al vanaf 1964 in Nederland woonde. Hij was tolk en hij werkte bij het reisbureau. Als je bij hem kwam, dan wist je dat je weer moppen kon verwachten. Ik weet nog wel dat die man een hartkwaal had. Uiteindelijk moest hij zich in Amerika laten behandelen. Het zou een zware operatie zijn, en hij zou levend kunnen terugkeren, maar evengoed kunnen doodgaan op de operatietafel. Ik heb die man al heel lang niet meer gezien. Maar hij vertelde altijd veel moppen. Eén mop die ik me van hem herinner, g ing over twee Duitse jongeren in de tijd dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Het was een uitgebreide mop, waarin die twee jongens steeds twee mogelijkheden langsliepen.
Dat begon zo: "Er kunnen twee dingen gebeuren: of de oorlog breekt uit, of niet."
"Als de oorlog niet uitbreekt, dan is er niets aan de hand, als 'ie wel uitbreekt, hebben we een probleem."
"Als de oorlog uitbreekt kunnen er twee dingen gebeuren: of we worden opgeroepen voor militaire dienst, of niet."
"Als we niet voor dienst worden opgeroepen, is er niets aan de hand, maar als we wel worden opgeroepen, dan hebben we een probleem."
"Als we soldaat worden, kunnen er twee dingen gebeuren: of we overleven de oorlog, of we worden doodgeschoten."
"Als we de oorlog overleven, is er niets aan de hand, maar als we worden doodgeschoten, dan hebben we een probleem."
"Of we worden gevonden door de Duitsers, of door de Russen."
"Als we door de Duitsers worden gevonden, dan worden we netjes begraven. Maar als de Russen ons vinden en meenemen, dan hebben we een probleem."
"Of we worden verwerkt tot zeep, of tot papier."
"Als we tot zeep worden verwerkt, dan is er niets aan de hand. Maar als we tot papier worden verwerkt, dan hebben we een probleem."
"Of we worden papier voor boeken, of we worden wc-papier."
"Als we boekenpapier worden, is er niets aan de hand, maar als we wc-papier worden dan krijgen we stront!"
(Verteld in zijn timmerwerkplaats in de Van Heutszstraat op 15 maart 2000)

Beschrijving

Twee jonge Duitsers bespreken de mogelijkheden als de oorlog uitbreekt. Zo is er de mogelijkheid dat ze worden doodgeschoten, en door de Russen worden verwerkt tot wc-papier.

Bron

Verteld in zijn timmerwerkplaats in de Van Heutszstraat op 15 maart 2000; parafrase, geen bandopname

Commentaar

15 maart 2000

Naam Overig in Tekst

Turks    Turks   

Duits    Duits   

Tweede Wereldoorlog    Tweede Wereldoorlog   

Duitsers    Duitsers   

Russen    Russen   

Naam Locatie in Tekst

Nederland    Nederland   

Amerika    Amerika   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21