Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

LOMBO493

Een mop (mondeling), woensdag 22 maart 2000

Hoofdtekst

IS: "Je had twee echtparen, hè? En ze waren zó arm. Maar die man moest de hele dag gaan sloegen en ploegen en het was zo droog dat de grond ervan scheurde, zo, weet je wel? En die man kwam thuis en die zegt tegen die vrouw: 'Ik wil de streken van de vogels gaan leren.' Dus die vrouw moet eten voor hem klaarmaken dat hij meeneemt, want hij gaat leren - ik weet niet in wat voor land. Toen dacht die vrouw: als die man de hele dag werkt, hè, dan hebben we 's middags wat eten. Als die man weggaat, wat gebeurt met mij? Maar je weet: vrouwen zijn toch slimmer dan de mannen, hoor, neemt u me niet kwalijk. Haha. Vrouwen hebben ook hun streken. En toen zei die vrouw hoe laat die man weggaat. Die vrouw had wat gespaard een beetje. En die vrouw gaat vroeg 's morgens naar de markt, vijf uur 's morgens, en gaat ze twee vissen kopen, levende vissen, en brengt die waar de man gaat werken in de weiland. Het was zo droog daar. En toen heeft ze die twee vissen daar onder even getjakt [?] en daar hebben ze weer vis gezet. En die man gaat 's morgens om zes uur werken en daar ziet hij twee vissen. En hij pakt die vis en brengt thuis. Hij was zo blij! Hij heeft tegen die vrouw gezegd: 'Maak het lekker klaar! En dan later als ik kom, dan gaan we eten.' En die vrouw die zegt: 'Ja.' Zo! Zo gezegd zo gedaan. En die man komt thuis, want die zou de volgende dag toch weggaan? En die man komt thuis, hij is gebaad, hij gaat zitten, hij wacht op eten: vis! Want de hele dag dacht 'ie: nou, ik ga vis krijgen. Weet je wel? En als die man thuis komt, gebaad en zit en zegt tegen die vrouw - en die vrouw brengt droge roti of wat - hij zegt: 'Maar, ja maar waar is vis? Ik heb toch vis gebracht vanmorgen dat je klaar moest maken?' Zegt ze: 'Wat voor vis? Ik weet er niks van!' 'Ik heb toch gebracht twee vissen?' 'Nee,' zegt die vrouw. Want die vrouw heeft gewoon lekker klaargemaakt en heeft ze àlles opgegeten. Dus voor die man alles droog. Die man is zo boos geworden. Die man heeft die vrouw afgetakeld. En die vrouw gilt: 'Buurman! Buurman! Mijn man takelt me af!' En al die buren kwamen. Zeggen: 'Waarom takel je je vrouw af?' 'Ja, ik heb vanmorgen vis gebracht en ik heb gezegd dat ze het klaar moest maken. Waarschijnlijk heeft ze alles opgegeten, en ze zegt: het is niet waar.' En toen zei die vrouw: 'Vraag aan die man: vanwaar heeft hij die vis gebracht?' En toen vroegen de buren: 'Waar hebt u 't...' Hij zegt: 'Ja, in mijn veld.' En toen hebben ze gezegd: 'Kom wijzen van waar.' En ze zijn met die man gegaan en hij zegt: 'Hier heb ik die twee vissen gevangen.' Buurvrouw zegt: 'Ben je goed wijs? Hier is geen water, niks! De grond scheurt.' Dus die vrouw heeft gelijk. Dus ze hebben die man zodanig getakeld. Ze zegt: 'Want je hebt je vrouw voor niemendal geslagen' enzovoort. O, die man, met pijn aan zijn borst kwam die man thuis. Maar die vrouw had toch medelijden, want door haar toedoen hebben ze die man afgetakeld. Die vrouw heeft alles opgezet, mooi gesmeerd alles. En na twee dagen, toen die man al weer een beetje beter was, zegt 'ie tegen die vrouw: 'Wil je alles voor me klaarzetten? Maak een pakketje voor me, want ik ga die streken nog leren.' Toen zei die vrouw: 'Heb je nou nog niet geleerd?' Want hij wilde toch streken gaan leren? Dus streken van vrou... 'Heb je nog niet geleerd dat je zoveel pak slaag hebt gehad? Hahaha."
TM: "Hij had beter bij zijn vrouw in de leer kunnen blijven..."
IS: "Ja."
(Verteld in Dienstencentrum West op 22 maart 2000)

Beschrijving

Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt, verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later door de boer worden gevonden. Hij brengt de vissen naar zijn vrouw die er een gerecht mee moet maken. Als de man later thuiskomt, krijgt hij droge roti te eten. De vrouw heeft alle vis zelf opgegeten en beweert van geen vis af te weten. De man slaat de vrouw en zij roept de buren erbij. De buren slaan de man omdat hij gelogen heeft: je kunt geen vis op een droge akker vangen. Later wil de man er nog steeds op uittrekken. Hierop vraagt de vrouw of de man nu nog zijn lesje niet geleerd heeft: hij had genoeg kunnen leren van de vrouwenlist.

Bron

opname van interview in Dienstencentrum West op 22 maart 2000 (bandopname archief MI)

Commentaar

22 maart 2000

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21