Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ015419

Een mop (mondeling), zaterdag 20 mei 1967

Hoofdtekst

Op in kear stie Thyl foar in goudsmidswinkel. De goudsmid seach him dêr stean en kom nei bûten ta. Doe sei Thyl: "As ik in stik goud hie, sa great as in paardekop, hoefolle waerde hie dat?"
De goudsmid tinkt: "Dêr kin wol us in moai stik fortsjinst yn sitte."
"Kom der mar yn", seit er tsjin Thyl.
Mar as er it toane mat, seit Thyl: "Ik ha net sein, dàt ik it hie, mar às ik it hie."
De goudsmit wie razend. "Meitsje datst der út komst", sei er. "Ik sil dy forkleije by de burgemeester, sa datst it sjen silste."
Doe gong dy goudsmid nei de burgemeester ta en Thyl gong mei.
Doe frege de burgemeester oan Thyl: "Hwat dochstû der by?"
"Wel", sei Thyl, "de goudsmid hat sein:'zodat ik het zien zou' Dan mat ik der dochs by wêze to sjen."

Onderwerp

AT 1635* - Eulenspiegel's Tricks    AT 1635* - Eulenspiegel's Tricks   

ATU 1635*    ATU 1635*   

Beschrijving

Tijl Uilenspiegel staat bij een goudsmid voor de deur en zegt 'als ik een stuk goud heb, zo groot als een paardenkop, hoeveel brengt dat dan op?'. De goudsmid ziet zo'n grote partij goud wel zitten en laat Tijl onmiddellijk zijn werkplaats binnen. Dan zegt Tijl: 'Ik heb niet gezegd dat ik het heb, maar als ik het zou hebben, wat zou het dan opbrengen'. De goudsmid ontsteekt in hevige woede en zegt dat hij Tijl bij de burgemeester zal aanklagen 'zodat hij het zien zou'. Tijl voegt zich vervolgens aan de zijde van de woedende smid en begeleidt hem naar de burgemeester. De burgemeester vraagt zich af waarom Tijl is meegekomen. Daarop antwoordt Tijl: 'De goudsmid zei 'zodat ik het zien zou', dus dan moet ik wel meekomen'.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 154, verhaal 19 (archief MI)

Commentaar

20 mei 1967
Eulenspiegel's Tricks

Naam Overig in Tekst

Tijl    Tijl   

Thyl Ulespiegel    Thyl Ulespiegel   

Naam Locatie in Tekst

Thyl    Thyl   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21