Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ016805

Een sage (mondeling), woensdag 22 maart 1967

Hoofdtekst

Minse Griper wenne oan 'e Spekloane yn Boelensloane. It wie in âldomke fan my. Syn wiif Tryn (Snipel) wie in suster fan myn beppe Antsje (Snipel), dêr't ik nei neamd bin.
Minse Griper hie in toverboek. As er dêr yn lêsde dan kommen der soldaetsjes ta de hurddobbe út en dy bigongen to marsjearen. As er achterút lêsde, gongen dy soldaetsjes wer moai ta de hurddobbe yn.Onderwerp

SINSAG 0693 - Zauberer lässt Soldaten (Zwerge) unter dem Kamin hervor kommen.    SINSAG 0693 - Zauberer lässt Soldaten (Zwerge) unter dem Kamin hervor kommen.   

Beschrijving

Een tovenaar leest in zijn toverboek en prompt komen er soldaatjes marcherend het stookgat uit. Als hij het boek achteruit leest, verdwijnen de soldaatjes weer in het stookgat.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 168, verhaal 5 (archief MI)

Commentaar

22 maart 1967
Zauberer lässt Soldaten (Zwerge) unter dem Kamin hervor kommen

Naam Overig in Tekst

Minse Griper    Minse Griper   

Tryn    Tryn   

Tryn Snypel    Tryn Snypel   

Antsje    Antsje   

Antsje Snipel    Antsje Snipel   

Naam Locatie in Tekst

Spekloane    Spekloane   

Boelensloane    Boelensloane   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21