Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ018317

Een sage (mondeling), dinsdag 18 april 1967

Hoofdtekst

Der wie in boerearbeider yn Sumarreheide, dy soe nei de boer ta op in moarn. Hy moest oer de Houtsjepaden. Doe't er oan 't earste houtsje ta wie, doe wie dêr hwat op dat houtsje. Noait liker as wie 't in sliepmûtse. Dy arbeider woarde sa binaud, dat hy is weromstoud nei hûs ta. Syn broer hat doe nei 't houtsje ta west to sjen, mar doe wie 't der net mear. (It wie bikend, dat it dêr op dy houtsjes faek spûke)Onderwerp

SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.    SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.   

Beschrijving

Een knecht is op een houtjespad op weg naar de boer, als hij ineens iets op het pad ziet dat op een slaapmuts lijkt. De knecht wordt zo bang dat hij direct rechtsomkeert naar huis maakt. Het is bekend dat het op het houtjespad vaak spookt.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 183, verhaal 17 (archief MI)

Commentaar

18 april 1967
Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.

Naam Locatie in Tekst

Sumarreheide    Sumarreheide   

Houtsjepaden    Houtsjepaden   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21