Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ018905

Een sprookje (mondeling), 1951

Hoofdtekst

Der wie us in boeredochter.
Op in joun kommen der trije frijers delsetten, alle trije sahwat tagelyk. Dat wie fansels twa tofolle.
Hwa fan dy jongemannen koe bliuwe?
De boer sei: "Dy't it bêst pankoekbakke kin mei joun by myn dochter bliuwe."
De trije jongemannen rekken yn 't spier. Earst de iene. Doe't de pankoek oan ien kant brún wie, krige er de koekpanne by de stâlle beet en smiet de pankoek skean omheech troch de skoarstien hinne en heinde him bûten wer op.
De twadde smiet de pankoek tsjin 'e souder oan en heinde him omkeard yn 'e koekpanne wer op.
Mar de trêdde frege in pankoekmes. Doe't de pankoek brún wie, kearde hy him hiel foarsichtich en bihindich om.
De trêdde koe bliuwe. Hwerom? Wel, de trêdde nom gjin risiko, dy woe wis fan 'e saek wêze, en sokken, sei de boer, koe men allinne mar yn 't boerebidriuw brûke.


Onderwerp

VDK 0864* - Pannekoekbakken als vrijertest    VDK 0864* - Pannekoekbakken als vrijertest   

Beschrijving

Drie vrijers dingen naar de hand van een boerendochter. Omdat het meisje maar met een van de jongens kan trouwen, besluit de vader een pannenkoekbakwedstrijd te organiseren. De jongen die de beste pannenkoeken bakt, is de meest geschikte huwelijkskandidaat. De eerste jongen gooit de pannenkoek met een joviale zwaai door de schoorsteen en vangt hem buiten behendig weer op. Ook de tweede jongen slooft zich flink uit: zijn pannenkoek raakt bijna de zoldering voor hij hem soepel opvangt. De derde jongen vraagt een pannenkoekmes en draait de bruine pannenkoek heel voorzichtig om. De boer geeft hem onmiddellijk toestemming met zijn dochter te trouwen, omdat de derde jongen geen risico neemt en zeker van zijn zaak wil zijn. Op zo'n type kan de boer vertrouwen in het boerenbedrijf.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 189, verhaal 5 (archief MI)

Commentaar

1951
Pannekoekbakken als vrijertest

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21