Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ019502

Een mop (mondeling), dinsdag 23 mei 1967

Hoofdtekst

Jan Hepkes stie op in joun mei oar folk op 'e Feike Draei to Surhústerfean. Deun by syn hûs. It gong drok op in praten.
Doe sloech der in grouwe snoek yn 'e feart om. Dat seach Jan Hepkes.
Doe't it in ûre of njoggen wie, rekke it folk stadichoan nei hûs ta. Jan Hepkes tocht: "As se aenst allegear fuort binne, dan sil ik de smytline útsette om dy snoek to fangen."
En dat died er doe. Hy sette de smytline út en boun him fêst oan 'e ring fan 'e boppedoar. Doe gong er op bêd.
Mar doe't it sa'n tolve ûre wie yn 'e nacht, doe tocht Jan: "Heden, hwat siicht it hjir. 'k Mat mar us fan bêd ôf om us to sjen."
Doe wie de ûnderdoar der út. Dêr wie de snoek mei útnaeid.

Onderwerp

AT 1960B - The Great Fish    AT 1960B - The Great Fish   

ATU 1960B    ATU 1960B   

Beschrijving

Jan Hepkes vangt laat op de avond een enorme snoek. Hij besluit tot de volgende dag te wachten het beest van de hengel te halen. De snoek is immers zo groot, dat hij zeker hulp van anderen nodig zal hebben. Jan maakt de hengel aan zijn bovendeur vast en gaat naar bed. De volgende morgen wordt Jan wakker van de tocht en ziet hij dat zijn bovendeur verdwenen is. Even later ziet hij in het water een reusachtige snoek zwemmen, de hengel en de deur achter zich aantrekkend.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 195, verhaal 2 (archief MI)

Commentaar

23 mei 1967
Bij Van der Kooi meer specifiek: The Great Fish 8 : De snoek en het kozijn
The Great Fish

Naam Overig in Tekst

Jan Hepkes    Jan Hepkes   

Feike-draei    Feike-draei   

Jan    Jan   

Naam Locatie in Tekst

Surhústerfean    Surhústerfean   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21