Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ020301

Een sage (mondeling), dinsdag 22 november 1966

Hoofdtekst

Sterke Hearke ploege op 'e Dunen yn 'e Harkema.
Der kom ien oer 't paed by him lâns.
"Hwer sille jo hinne?" frege Hearke.
"Ik sil nei sterke Hearke", sei er.
Hearke sei: "Doch even geduld." Doe helle er de hyns út, hy krige de ploege fan achteren beet en tilde him op mei ien hân. Mei dy ploege wiisde er nei syn hûs. Hy sei: "Sjoch, dêr wennet er."
En doe sloech er mei de fûst op it boarst en sei: "En hjir stiet er."


Onderwerp

SINSAG 1226 - "Dort wohnt er und hier ist er." Pflug aufgehoben, um die Richtung anzudeuten.    SINSAG 1226 - "Dort wohnt er und hier ist er." Pflug aufgehoben, um die Richtung anzudeuten.   

Beschrijving

Sterke Hearke wijst met opgetilde ploeg aan waar hij woont, en zegt dat hij hier staat.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 203, verhaal 1 (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Sterke Hearke    Sterke Hearke   

Dunen    Dunen   

Harkema    Harkema   

Hearke    Hearke   

Sterke Hearke    Sterke Hearke   

Hearke    Hearke   

Naam Locatie in Tekst

Dunen    Dunen   

Harkema    Harkema   

Plaats van Handelen

Harkema (Friesland)    Harkema (Friesland)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21