Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ020603

Een sage (mondeling), dinsdag 23 mei 1967

Hoofdtekst

Wy wennen froeger achterút.
Ik wie sahwat in twintich jier âld. Ik seach de kant nei de brêge út.
"Mem," sei 'k, "dêr by de brêge stiet in hûs yn 'e brân."
Mar mem seach neat. Ik hie my omdraeid, doe't mem der oankaem, mar doe't ik wer seach, wie der neat mear fan de brân to bispeuren.
Presys twa jier letter rekke de plaets fan Jan de Boer troch de fetpanne yn 'e brân. Dy stie presys op 't selde sté.


Onderwerp

SINSAG 0491 - Vorzeichen eines Brandes    SINSAG 0491 - Vorzeichen eines Brandes   

Beschrijving

Een jongeman zag eens bij de brug een huis in brand staan. Maar zijn moeder zag niets, en toen hij even later weer keek, zag hij het ook niet meer. Precies twee jaar later is op die plek een huis afgebrand.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 206, verhaal 3

Commentaar

23 mei 1967
Vorzeichen eines Brandes

Naam Overig in Tekst

Jan de Boer    Jan de Boer   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21