Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

DIVTX663 - De erfenis

Een broodjeaapverhaal (tijdschriftartikel), december 2000

Hoofdtekst

De erfenis
Een rijke oude Japanner wist dat hij niet lang meer te leven had. Deze miljonair had een gruwelijke hekel aan zijn zus en diens man. Zelf was hij nooit getrouwd geweest dus zijn erfenis, toch zo'n slordige 85 miljoen gulden zou naar zijn zus gaan.
Dit wilde de miljonair ten koste van alles voorkomen. Daarom bedacht hij een plan. Nou had hij niet zoveel tijd meer en hierdoor vielen het opmaken van het geld en het doen van schenkingen af. Het Japanse recht heeft als voorwaarde dat een schenking boven de 100.000 yen minimaal een jaar voor het overlijden dient de worden gedaan, op straffe van nietigheid, omdat eventuele schuldeisers anders benadeeld zouden worden. De man bedacht wat anders. Hij maakte een afspraak met de notaris en de plaatselijke smid en twee weken later stierf de multimiljonair.
De notaris liet de zus van de miljonair weten dat haar broer haar alles had nagelaten. Er waren echter twee voorwaarden aan de erfenis:
Ten eerste wenste de man op volle zee begraven te worden. En ten tweede mochten de details van het testament pas na de begrafenis op zee worden ingezien. Verder bleek uit het testament dat haar broer reeds de hele begrafenis vooraf had geregeld en betaald. De volgende dag voer een gehuurde vissersboot de zee op en ging na 50 kilometers voor anker. De zeebodem was hier zo'n 6 kilometer diep. De kist, die per kraan op het schip was gehesen vanwege zijn zwaarte, gleed van de boot af en zonk onmiddellijk. De zus pinkte voor de vorm een traantje weg en haastte zich naar de notaris. Deze overhandigde het testament en toen ze het opende, zat er enkel een briefje in waarop stond:
"Lieve zus,
De afgelopen twee weken heb ik al mijn geld van de bank gehaald en hiervoor platina gekocht. Hiervan heb ik een mooie kist laten maken en deze heb jij net te water gelaten. Veel succes met duiken.
Groeten, je broer."
(Gepubliceerd in Brown Magazine, schooljaar 2000/2001, nummer 2, p.7 onder de titel 'Broodje Aap-verhaal'; schoolkrant van het De Bruijne Lyceum, Utrecht)

Beschrijving

Een rijke man misgunt zijn zuster de erfenis. Hij laat zich op zee begraven. Hij blijkt zijn hele vermogen in platina te hebben omgezet en daar de kist van hebben laten maken. Nu kan de zus naar haar erfenis duiken.

Bron

Brown Magazine, schooljaar 2000/2001, nummer 2, p.7 onder de titel 'Broodje Aap-verhaal'; schoolkrant van het De Bruijne Lyceum, Utrecht

Commentaar

december 2000

Naam Overig in Tekst

Japanner    Japanner   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20