Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ023106

Een sage (mondeling), zondag 02 juli 1967

Hoofdtekst

Yn 'e Himrik stie in woanwein, dêr wenne in man yn, dy wie mei de helm geboaren. Alle nachten moest hy der ôf en nei 't tsjerkhôf ta. Der waerd dan op 'e wein kloppe en dan sei er 'ja'.
Op in kear kom der in lykstaesje lâns by nacht. Dy koe net passeare. Hy moast mei de wein fan 't sté. Dat die er dyselde nachts.
De oare deis forstoar der ien. 't wie famylje fan 'e smid. Dy kaem in dei of hwat letter op 't hôf. Foar 't hûs fan 'e smid hâldde de wein stil, krekt op it plak dêr't oars de woanwein stie.


Onderwerp

TM 2901 - Helmdragers    TM 2901 - Helmdragers   

Beschrijving

Een man was met de helm geboren en moest er 's nachts vaak uit om naar het kerkhof te gaan. Hij woonde in een woonwagen. Op een nacht kwam er een lijkstoet langs, die niet kon passeren. De man moest de woonwagen weghalen. De lijkwagen hield stil voor een huis. De volgende dag stierf een bewoner van dat huis.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 231, verhaal 6

Commentaar

2 juli 1967
Helmdragers

Naam Overig in Tekst

Himrik    Himrik   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21