Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ024308

Een sage (mondeling), woensdag 02 augustus 1967

Hoofdtekst

Der wenne ien yn Feanwâldsterwâl, dat wie in hiele rarenien. Dy joech nergens hwat om. Om 'e duvel net iens. Hy spile in bulte op 'e harmoanika yn 'e herberch op Feanwâldsterwâl.
Op in kear, doe spile er de hiele joun: 'Wat kan de duivel spelen! Wat kan de duivel dansen!'
De nachts forliet er de herberch. Doe soed er nei hûs ta.
Mar ûnderweis woarde er smiten. Earst woarde er fan 'e iene kant oer de dyk smiten, doe fan 'e oare kant. Doe't er thús kom hie net in minske him kend, sa bûnt hie hy der útsjoen. Hy siet ûnder 'e skrammen en pûden en syn holle wie alhiel opset.


Onderwerp

SINSAG 0916 - Kampf mit dem Teufel.    SINSAG 0916 - Kampf mit dem Teufel.   

Beschrijving

Een man, die nergens iets om gaf, had eens een hele avond in de herberg op zijn harmonica 'Wat kan de duivel spelen! Wat kan de duivel dansen!' gespeeld. Toen hij terug naar huis ging werd hij een paar keer over de dijk gegooid. Helemaal bont en blauw kwam hij weer thuis.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 243, verhaal 8

Commentaar

2 augustus 1967
Kampf mit dem Teufel.

Naam Locatie in Tekst

Feanwâldsterwâl    Feanwâldsterwâl   

Veenwouderwal    Veenwouderwal   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21