Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ024403

Een sage (mondeling), zaterdag 02 september 1967

Hoofdtekst

Doe't Hindrik Holthuis noch feint wie, wie 't in los man.
Op in kear kom er fan 'e Ham. Hy hie in buorrel op en dan stie er nergens foar.
Tseard van Dekken wie doe stille plysje. Tseard en Mekke Anne seinen doe tsjin elkoar: "Wy wolle Hindrik us goed binaud ha."
Sy gongen oer de Skeanpaden fan de Ham nei Hamsherne. Dêr seagen se dat se in wyt lekken krigen. En doe gongen se togearre op in houtsje stean, dêr't Hindrik oer moest. It wite lekken hienen se om har hinne slein.
Doe't Hindrik der oan ta wie, sei er: "O, bistû de duvel, dan bin ik syn moer." Mar doe't er op 'e mannen ta soe, naeiden dy hurd út.


Onderwerp

VDK 1676E* - Spookspelen: twee witten met een zwarte erop    VDK 1676E* - Spookspelen: twee witten met een zwarte erop   

ATU 1676    ATU 1676   

sinVDK 1676E* - "Zwei Weisse mit einem Schwarzen darauf, hab ich noch nie gesehen"    sinVDK 1676E* - "Zwei Weisse mit einem Schwarzen darauf, hab ich noch nie gesehen"   

Beschrijving

Twee mannen wilden eens een andere man, die net een borrel op had, bang maken. Ze gingen met een laken om zich heen op een bruggetje op hem staan wachten. Maar toen de man aankwam, was hij helemaal niet bang. Hij zei dat als dat de duivel was, hij zijn moeder was. Toen hij op de twee mannen afging, gingen ze er snel vandoor.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 244, verhaal 3

Commentaar

2 september 1967
Spookspelen: twee witten met een zwarte erop

Naam Overig in Tekst

Hindrik Holthuis    Hindrik Holthuis   

Tseard van Dekken    Tseard van Dekken   

Mekke Anne    Mekke Anne   

Naam Locatie in Tekst

Ham    Ham   

Skeanpaden    Skeanpaden   

Hamsherne    Hamsherne   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21