Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ025115

Een sage (mondeling), december 1962

Hoofdtekst

Noch net sa mâlle lang lyn traktearre in âld wiif in jonge op pankoeken. Doe't er thús kom, bigong de jonge to koarjen. Dat wie syn gelok. It wienen allegearre slangehûden dy't der út kommen. It gebeurde yn 'e Harkema. Twa fan syn susters woarden doe sa lulk op it âld wiif, dat hja roannen nei har ta en seinen: "Nou silstû, âlde duvel, stjerre!"
Mar it âld wiif sei: "Dan matte jimme my ek mar krije kinne", en hja glied as in slange tusken de beide froulju troch.


Onderwerp

SINSAG 0588 - Verhextes Kind (Frau) speit Frösche, Kröten aus.    SINSAG 0588 - Verhextes Kind (Frau) speit Frösche, Kröten aus.   

Beschrijving

Een jongen kreeg eens pannenkoeken van een oude vrouw. Toen hij thuis kwam, braakte hij allemaal slangenhuiden. Zijn twee zussen gingen boos naar de oude vrouw, maar zij gleed als een slang tussen de twee vrouwen door.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 251, verhaal 15

Commentaar

december 1962
Verhextes Kind (Frau) speit Frösche, Kröten aus.

Naam Locatie in Tekst

Harkema    Harkema   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21