Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ025707

Een mop (mondeling), zondag 27 augustus 1967

Hoofdtekst

Der stie ergens yn in gemeente in doomny dy hie foar gewoante to sizzen: "Als ik kom, dan kom ik haastiglijk."
De man hie ek ta moade dêrby wit hoe fier oer de preekstoel hinne to bûgen.
It jongfolk tocht, dêr moatte wy us in grap fan ha. Doe saegden se op in kear de preekstoel troch.
Krekt doe't de dûmny sein hie: "Als ik kom, dan kom ik haastiglijk" en him foaroerbûgde, joech de preekstoel bilies en dêr kaem er del.


Onderwerp

AT 1825C - The Sawed Pulpit    AT 1825C - The Sawed Pulpit   

ATU 1825C    ATU 1825C   

Beschrijving

Een dominee had de gewoonte in de kerk te zeggen: "Als ik kom, dan kom ik haastiglijk." Daarbij had de man ook de gewoonte om heel ver over de preekstoel heen te buigen. Op een keer zaagden jongelui de preekstoel door. Juist op het moment dat de dominee zei: "Als ik kom, dan kom ik haastiglijk," en zich vooroverboog, begaf de preekstoel het en viel de dominee neer.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 257, verhaal 7

Commentaar

27 augustus 1967
The Sawed Pulpit

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21