Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ026612

Een sage (mondeling), zondag 01 oktober 1967

Hoofdtekst

Minse Griper wenne hjir oan 'e Spekloane.
Dy koe in flesse drank komme litte. As se dy flesse net pakten, dan draeide er om 'e lampe hinne.
De earste romer út 'e flesse moesten se oer 't skouder hinne goaije. Fierder koenen se de flesse gerust opdrinke. Der woarde earst in spylkaert fuortstjûrd: skoppenboer.
Minse Griper koe ek soldaetsjes ta de hurddobbe útkomme litte.
Syn wiif dat wie Tryn Snipel. Dy koe kaertlizze.


Onderwerp

SINSAG 0685 - Pikbube als Helfer.    SINSAG 0685 - Pikbube als Helfer.   

Beschrijving

Minse Griper kon een volle fles drank laten komen door een schoppenboer uit te sturen. Het eerste borreltje moesten ze over de schouder heen gooien. Ook kon hij soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Zijn vrouw, Tryn Snipel, kon kaartleggen.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 266, verhaal 12

Commentaar

1 oktober 1967
Pikbube als Helfer. En SINSAG 0693: Zauberer lässt Soldaten (Zwerge) unter dem Kamin hervor kommen.

Naam Overig in Tekst

Minse Griper    Minse Griper   

Tryn Snipel    Tryn Snipel   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21