Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ027002

Een sage (mondeling), zondag 24 september 1967

Hoofdtekst

Der wienen in pear yn 'e Harkema, dy skeaten op in hazze. Mar sy koenen dy hazze noait krije. Sy rekken him wol en it hier stoude der soms nei, mar it skot hie blykber gjin fet op dy hazze. Hy fleach hyltyd mar wer opnij in ein fierder fuort, dat hja der rinnende achteroan.
Op it lêst wienen se by in dyk. Mar doe hie de hazze der net mear west, mar hwa stie der boven op 'e dyk? Net ien oars as Alle Tet. Dy lake de beide jagers út en sei: "Hwat ha 'k jimme rinne litten, mar jimme koenen my net krije, hè?"
Hja hie har yn in hazze foroare.


Onderwerp

SINSAG 0592 - Hexentier kann nicht getroffen werden    SINSAG 0592 - Hexentier kann nicht getroffen werden   

Beschrijving

Een paar mensen zaten eens achter een haas aan, maar hoe ze ook schoten, het dier bleef maar rennen. Toen ze bij een dijk aankwamen, was de haas weg en stond er opeens een vrouw te lachen.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 270, verhaal 2

Commentaar

24 september 1967
Hexentier kann nicht getroffen werden

Naam Overig in Tekst

Alle Tet    Alle Tet   

Naam Locatie in Tekst

Harkema    Harkema   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21