Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ027018

Een sage (mondeling), zondag 24 september 1967

Hoofdtekst

Op 'e merk wie froeger altyd in tinte mei in swarte spegel. Men seach dêryn in frommes. Dat wie dan deselde dêr't men letter mei trouwe soe. Of de duvel, dêr't men jin oan forkeapje soe. Of in deakiste. Dan soe dyselde net trouwe.

Onderwerp

SINSAG 0688 - Der Zauberspiegel    SINSAG 0688 - Der Zauberspiegel   

Beschrijving

Vroeger kon je op de markt in de zwarte spiegel zien met wie je zou trouwen. Als je niet zou trouwen, kreeg je een doodskist te zien. Sommigen zagen de duivel, aan wie ze zich zouden verkopen.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 270, verhaal 18

Commentaar

24 september 1967
Der Zauberspiegel.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21