Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ027810

Een sage (mondeling), woensdag 01 november 1967

Hoofdtekst

Myn âld buorman Ate roan mei Imke de Jong troch Twizel. Doe frege er Ate om in kwartsje.
"Ha 'k net", sei Ate.
Even fierder sei Imke: "Dû seist niis, datst gjin sinten hiest. Hwat is dit dan?" Doe hied er Ate syn jildponkje yn 'e hân.
"Nou soest tinke," forfette er, "Imke de Jong is samar ryk. Mar sa sit it net. Ik kin se net hâlde."


Onderwerp

SINSAG 0750 - Andere Zauberei.    SINSAG 0750 - Andere Zauberei.   

Beschrijving

Imke de Jong vroeg iemand om een kwartje, maar deze zei geen geld te hebben. Even later had Imke diens portemonnee in zijn hand.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 278, verhaal 10

Commentaar

1 november 1967
Andere Zauberei.

Naam Overig in Tekst

Imke de Jong    Imke de Jong   

Ate    Ate   

Naam Locatie in Tekst

Twizel    Twizel   

Twijzel    Twijzel   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21