Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ030716

Een sage (mondeling), dinsdag 12 december 1967

Hoofdtekst

De bern fan Jelle Huisman fan 'e Wygeast woenen net groeije. Hwat de âlders der ek oan dienen, it bleauwen tjirmers. Op it lêst kommen Jelle en 't wiif der achter dat de bern bitsjoend wienen. Der siet kweafolk achter. Jelle wie gau út 'e rie. Hy stapte nei greate Wopke ta. Wopke joech him in drank mei, mar sei der by: "Ik jow dy wol in drank, mar dû komst der net mei thús. De flesse rekket ûnderweis stikken."
Jelle lake hwat en sei: "Dat sil wol hwat tafalle."
Wopke sei: "Dû silst wol sjen, mar kom moarn mar om in nijen-ien. Dy krigest hiel thús."
Jelle stapte nei hûs ta mei de drank yn 'e binnenbûse fan 'e jas. Doe't er op 'e brêge by hûs wie, foel de drank der út.

Onderwerp

TM 3101 - Heks maakt kind (mens, dier) ziek    TM 3101 - Heks maakt kind (mens, dier) ziek   

Beschrijving

Kinderen die achterblijven in groei blijken betoverd. Wopke de duivelbanner geeft de vader een drankje, maar voorspelt somber dat hij het flesje niet heel thuis zal krijgen. De vader zal de dag erna een nieuw flesje komen halen, aldus Wopke. Het gebeurt precies zo als Wopke voorspeld heeft.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 307, verhaal 16 (archief MI)

Commentaar

12 december 1967
Heks maakt kind (mens) ziek en SINSAG 0489 Das zweite Gesicht

Naam Overig in Tekst

Jelle Huisman    Jelle Huisman   

Jelle    Jelle   

Wopke    Wopke   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21