Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ031807

Een sage (mondeling), dinsdag 16 januari 1968

Hoofdtekst

Pake hie lêst fan de nachtmerje. Doe gong er nei greate Wopke ta. Dy wenne yn Kûkherne. Doe joech Wopke him in drank. Hy sei tsjin pake: "Tink der om, dat se dy de drank ûnderweis net stikken slagge."
Doe sei pake: "Hwa duvel soe my dy drank stikken slaen."
Doe't der in eintsje op stap wie, kom der in mynhearke oan, dy swaeide mei syn stok en rekke it drankje.
It drankje wie yn flarden.
Doe pake werom nei Wopke.
"Hwat ha 'k dy sein?" sei Wopke.
Pake krige foar de twadde kear in drank. "Nou komst aenst in keardel tsjin mei twa grouwe hounen. Dêr stapst wiid om hinne en hâld goed de hân op 'e bûse dêr't de drank yn sit."
't Kom krekt sa út. Mar pake paste nou wol op dat de drank hiel bleau, en hy kom der goed mei thús.

Onderwerp

SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht    SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht   

Beschrijving

Wopke de duivelbanner geeft een man die gekweld wordt door nachtmerries een drankje mee. Hij moet het flesje onderweg naar huis goed beschermen. De duivel zal hem namelijk het medicijn afhandig proberen te maken om genezing te verhinderen, aldus Wopke. Wopkes voorspelling komt uit: een klein mannetje slaat met een stok de fles kapot. Als de man voor de tweede keer koers naar huis wil zetten met een nieuw drankje, voorspelt Wopke dat hem een kerel met twee honden tegemoet zal komen. Wopke raadt de man aan de hand goed op de borst te houden terwijl hij in een wijde boog om de kerel loopt. De man volgt Wopkes raad op en weet aan zijn tweede belager te ontkomen.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 318, verhaal 7 (archief MI)

Commentaar

16 januari 1968
Das zweite Gesicht

Naam Overig in Tekst

Wopke    Wopke   

Naam Locatie in Tekst

Kûkherne    Kûkherne   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21