Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ031903

Een sage (mondeling), dinsdag 23 januari 1968

Hoofdtekst

Yn Feansterheide op 'e hoeke by de Trije Roede hie Haring Land in café. Dêr plichte Greate Germ (Germ Smous) faek to kommen. Germ Smous soop as in mûs. Faek wied er dronken. Sneins gong it altyd op in kaerten en dan wie 't snijen en fechtsjen. Op in kear wied er wer dronken. Doe't hy der útsmiten woarde, sei er: "Ik bin foar de duvel net binaud."
Mar doe't er in eintsje ûnderweis wie, pakte de duvel him en smiet him oer de sleat.
De taesten fan 'e duvel sieten him yn 'e duffel en dy binne der ek noait wer út gong.
Greate Germ hat noait wer by Harings Hil west om in slokje. Hy wie takocht.

Onderwerp

SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).    SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).   

Beschrijving

Een overmoedige dronkelap pocht voor de duivel niet bang te zijn. De duivel grijpt hem prompt en werpt hem hardhandig in de sloot.Bron

Collectie Jaarsma, verslag 319, verhaal 3 (archief MI)

Commentaar

23 januari 1968
Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).

Naam Overig in Tekst

Trije Hoede    Trije Hoede   

Haring Land    Haring Land   

Greate Germ    Greate Germ   

Germ Smous    Germ Smous   

Harings Hil    Harings Hil   

Naam Locatie in Tekst

Feansterheide    Feansterheide   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21