Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TINNEV001 - De Veurri'jer van den Duvel

Een sprookje (boek), 1944 - 1947

242.jpg

Hoofdtekst

1. DE VEURRI'JER VAN DEN DUVEL
Een vrouw bèje tot Onzen Lieven Heer um een kind. Mor 't bèje hielp niet.
Op een kier kwam der een heer bi'j heur. 't Was den duvel. Dén zei: "Gi'j könt van mien een kind kriege, mor atte twintig jaor is mok um weerum hemme!" De vrouw moes een brief tekene dat ze daor akkoord met ging.
Zi'j kreeg een kind van een jaor of dri'j. 't Kind wier groot en wol toe geestelijke worre. En hi'j ging studiere. Eindelijk was e achttien jaor. Mor atte met de vekansies tüs kwam, dan zat zien moeder mor te zuchte en wol niks zegge. Op een kier vetelle de jong dat op 't simmenarie aan de overste. De overste zei: "Zie eers te wette te komme wat ter aan de hand is. Anders köj bèter van 't simmenarie gaon".
De jong vetelle dat aan zien moeder. Die lei um toe alles üt. Toe de student 't aan de overste veteld had, sture dén 'm van 't simmenarie af.
Op de twintigste vejaordag van de jong hiel der een ri'jtüg met twee zwatte pearde stil. Daor moes Jan ien. Toe ging 't rijtug de loch deur en landde bi'j een kesteel. Jan kreeg een golden alozie met een ketting. De volgende dag zei de duvel: "Ik gao op reis. Gi'j mot de pot stoake. Hoe hadder, hoe béter. Mao kiek niet ien de pot. Aj der ien kiek, dan buk bi'j ow en brèèk ow de nek".
Toe de pot heit wier, wier der üt de pot geroepe: "Jan, stoak toch niet zo had". Jan stoake mao deur. Mor op 't les kreeg e medeli'je. Hi'j keek ien de pot. Mao de zat niks ien. En daor stong den duvel achter um. Hi'j nom Jan 't alozie af en schonk um toe gratie.
De volgende dag ging de duvel veur ach dagen op reis. Veur atte ging zei e: "Ien de stal staon een pead en een bok. 't Pead moj keisteen geve en den bok hööi. Aj ow vegis buk bi'j ow".
Jan voere zoas de duvel um gezeid had. 't Pead reike met zien langen hals nor 't hooi. Dat wier iedere dag arger. Op 't les kreeg Jan medeli'je en gaf 't pead hööi. 't Pead was daor bli'j met en reike nor nog meer. Jan gaf um weer wat. Toe begon 't pead te praote. Hi'j zei: "Gauw. Ien de kamer hangen een roskam, een spons, een spiegel en een zweerd. Haal die en maak mien gauw los um te vluchte, want de duvel is kot bi'j". Jan deej dat. Hi'j sprong op 't pead en reej weg. 't Pead zei: "Niet umkieke of ik mot 't ow zegge". Nao een hötje mos hi'j umkieke. De duvel was met den bok vlak achter eur. 't Pead zei: "Goai de roskam achterüt". De kwamme toe achter eur allemaol heuvels en barge. Mao zi'j ware de deur. Toe ging 't weer wiejer.
Nao een hötje zei 't pead: "Jan kiek is um". Jan dei dat. De duvel was weer kot bi'j. "Goai de spons achterüt". Alles verandere ien water. 't Pead had langere peut dan den bok en kon de bèter deur komme.
Een hötje later mos Jan weer umkieke. De duvel was alweer kot bi'j eur. "Goai 't spiegel achterüt". Alles wier glas. 't Pead met de hoefiesders kon der deur, mao de bok sliere iedere kier üt.
Nao enige tied moes Jan weer umkieke. Mao hi'j zag niks. 't Wier aovend. Ze kwammen ien een groot bos bi'j een kesteel. 't Pead zei: "Daor gao we oavernachte. De knech wil mien ien de stal zette. Mao gi'j mot 't eiges doen. Ook moj mien eiges hööi geve, anders brèke ze ons de nek. Ook eiges water geve. De stalknech wil dat allemaol doen. Dan brenge ze ow ien een kamer. Daor gebeurt 't argste. Ze maken allerlei figuren achter ow. Mao kiek niet um".
Jan ging ien de kamer op een stoel zitte. Nao een hötje wier der een strop achter um gemaak of ter zich een opgehangen har. Ze vroegen um um te helpe. De hele nach ging 't met allerlei figure deur. Mao Jan kek niet um.
Hi'j kreeg 's marges koffie en brood, voeren 't pead en reej weg. Op een kier lei der een boom nève de weg. 't Pead zei: "Hier moj mien de kop afslaon met 't zweerd van de duvel". Dat wol Jan niet. Eindelijk zei e: "Jao". 't Pead lei de kop op den boom, Jan drèje zich um en hieuw 't pead de kop af. Daornao liep e weg. Hi'j ging een harbarg ien. Een hötje later kwam der ook een heer ien. Dèn kenne Jan. Hi'j zei: "Gi'j hét lang op mien gezète en mien velos". Ien 't kesteel waor ze de leste nach ware gewes waren ook tien man velos.
En Jan ging weer nao zien moeder.

Onderwerp

AT 0314 - The Magic Flight.    AT 0314 - The Magic Flight.   

ATU 0314    ATU 0314   

Beschrijving

Een vrouw wil heel graag een kind en bidt daarom tot onze lieve heer, maar dat helpt niets. Op een dag bezoekt de duivel haar en biedt haar een driejarig kind aan, dat hij terug wil hebben wanneer het twintig wordt. Op zijn twintigste verjaardag wordt hij door een koets met zwarte paarden opgehaald en naar een kasteel gebracht. Hij krijgt daar van de duivel een gouden horloge met een ketting. Als de duivel op reis gaat moet de jongen onder een ketel het vuur stoken, maar hij mag in geen geval in de ketel kijken. Hij hoort stemmen uit de ketel, die vragen of hij toch niet zo hard wil stoken. Wanneer de jongen uit medelijden toch in de pot kijkt is deze leeg. Op hetzelfde moment staat de duivel achter hem. Die neemt de jongen het gouden horloge af, maar geeft hem wel nog een kans. Als de duivel weer op reis gaat moet hij een paard en een bok verzorgen. Hij mag in geen geval het paard voeren met stro. Uiteindelijk geeft de jongen uit medelijden toch het stro aan het paard. Het dier begint te praten en geeft de jongen aanwijzingen om te vluchten. Hij moet enkele attributen pakken en dan moeten ze snel gaan.
Als de jongen op het paard wegvlucht, wordt hij op de hielen gezeten door de duivel, die op de bok rijdt. Een voor een moet de jongen van het paard de attributen naar de duivel gooien, waardoor hindernissen ontstaan. 's Avonds zijn ze van de duivel af en gaan ze overnachten. Het paard waarschuwt de jongen dat er in zijn kamer van alles zal gebeuren, maar dat hij absoluut niet om mag kijken. De volgende dag rijden ze verder, tot een omgevallen boom. Het paard geeft de jongen de opdracht zijn kop eraf te hakken. Na dit gedaan te hebben gaat de jongen naar een herberg, waar een man binnen komt, die de jongen bedankt voor hem verlost te hebben.

Bron

Vertellers uit de Liemers samengesteld door A. Tinneveld, Wassenaar 1976, p.15-16.

Commentaar

c.1946
Onder de Beeldknop bevindt zich een foto van Hend Stinissen
The Youth Transformed to a Horse.

Naam Overig in Tekst

God    God   

Onze lieve Heer    Onze lieve Heer   

Jan    Jan   

Satan    Satan   

duivel    duivel   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20