Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TINNEV003 - Prinses Schoon

Een sprookje (boek), 1944 - 1947

Hoofdtekst

2. PRINSES SCHOON
Ien een stad wone een schoenmakerszoon die altied flink gewark had.
Ien die eigeste plaats stong ook 't paleis van de koning. Iederen aovend wandele prinses Schoon nèven 't hüs van de schoenmaker. Dan hiel Jan den hamer stil en kék de prinses nao. Eindelijk begon de prinses te winke. Jan der nao toe. Zi'j vroeg offe met eur ging wandele. Mao Jan von dat hi'j de te schorum ützag. "Margenaovend za'k ow daor en daor kleer geve". Den anderen aovend kreeg Jan behalve kleer ook nog een knip vol geld. En toe ginge ze wandele.
Nao deze dag miek Jan gin schoen meer. Zien vader stong dat lang niet aan. Hi'j joeg Jan de deur üt. Jan vetelle dat den anderen aovend aan Schoon. Die gaf 'm weer een knip vol geld. Hi'j zol een jaor op reis gaon, mao mos dan ook weerum zun. Jan stoppe zien gereedschap ien een zak en trok de weald ien. Umdatte gin wark kon vinde liep e deur totdatte ien Turkije kwam. Wie daor oaver de grens ging wier gevange genomme. As ze ow weer los liete dan sneeje ze ow eers een stuk van de tong daj niks kon vetelle.
Schoon bleef he'e daag aan Jan denke. Eindelijk nom ze geld en ging 'm zuke. Ze zoch oaveral bi'j schoenmakers tot ze ien Turkije kwam en doar gevange genomme wier. Zi'j wier ien een cel gestop ien de eigeste gevangenis waor Jan plaatsloper was. Jan zag Schoon daor. Um de gevangenis lei een grach met een aak ter ien. 's Nachts hiel Jan de prinses üt de cel zette eur ien den aak en stiet die af, datte aan den andere kant kwiem. Toe ging Jan weer nao de cel. Hi'j wier daor niet slech bebandeld.
Later wol Jan ook weg üt de kas. Hi'j vluchtte. Nao een paar dage lope kwam e veurbi'j een kesteel. Daor ware ze aan 't moneka spölle. Jan wier gewink. Op 't kesteel wone twee lillijke tange van zusters. Een de van har een pokkel. De wier 'm gevraog um daor met te trouwe. Jan had ter weinig zin ien, mao sloeg toch toe, umdatte arm was.
Nao een weak of zes wier de bult ziek. Jan wunsen eur dood. Enige tied later schudde zi'j metten hak. Een hötje later ging de andere zuster ook 't hüksken um. Jan was toe baas.
Nao twee maond kwam der een heer die 200 gulde rente broch. Jan kék de buuk nao en doch ter toe ienéns aan, dat 't jaor um was. Hi'j spanne twee pead veur een ri'jtüg en reej weg.
Toe hi'j ien de stad kwam waor prinses Schoon wone was de stad helemaol bevlag. Hi'j vroeg örges een glas water en toe vetelle z'm medeen dat prinses Schoon zol trouwe met een ginneraal.
Jan hure kamers ien 't grootste hotel van de stad. Hi'j kreeg een ütnodeging en ging der hen. De brugem kreeg een som geld van 'm. 't Was een reuze fees. Jan vroeg um met de brüd te möge danse. Dat ging. Onder 't danse viel de brüd moesdood op de baan, toe ze Jan weerum kenne aan een litteke.
Drie daag later wier Schoon begrave. Jan ging nao de kerk. Onder een kapel was een grafkelder. Schoon was de twaalfde die daor begrave wier.
De nacht daorop ging Jan met de smid nao de grafkelder. De smid miek veur völ geld de deur los. De twaalfde was Schoon. Jan miek de kis los en hiel Schoon een klein fleske onder de neus. Medeen wier ze weer leavend, want zi'j was onder 't danse schiendood gemaak deur Jan. Hi'j nom eur now met nao 't hotel.
Den anderen dag neuge Jan alle bezukers van de brulluf ien 't hotel. Ook de ginneraal. De koning en de koningin wazze zo bedroef dat ze nie kwamme. Mao Jan liet eur nog een kier neuge en toe kwamme ze wel. Jan gaf een groot fees en liet alle gasten um de beurt een stukske vetelle. De koning praotte alleen oaver oorlog. Jan kwam 't leste aan de beurt. Hi'j vetelle:
"De liepen is twee heren oaver de straot. De eerste droeg een fleurige roos. Die vedorren opèns. De heer gooie ze weg. De rweede heer zag de roos liggen en nom ze op. Ze blooje nog moaier dan eers. Wie heure die roos now toe?".
Allemaol riepe ze: "Aan de leste".
Toe hiel Jan prinses Schoon op. De ginneraal wol eur weer nemme, mao Jan zei: "Da's de roos die gi'j weggesmetten het".

Onderwerp

AT 0881 - Oft-proved Fidility    AT 0881 - Oft-proved Fidility   

ATU 0881    ATU 0881   

Beschrijving

Een prinses wandelt iedere avond langs het huis van een schoenmaker, waar de zoon van de schoenmaker haar nakijkt. Op een avond nodigt de prinses de zoon uit mee te gaan wandelen. Hij ziet er te armoedig uit voor deze gelegenheid, maar als de prinses hem de volgende dag kleren zal geven, zal hij mee gaan. De zoon krijgt kleren en geld, zodat hij na de wandeling stopt met werken. De schoenmaker gooit zijn zoon daarom het huis uit. De prinses geeft de zoon geld om te reizen, maar hij moet na een jaar bij haar terugkomen. In Turkije wordt hij gevangen genomen en zijn tong wordt afgesneden. Als de prinses hem gaat zoeken komt ze in dezelfde gevangenis. De zoon helpt haar ontsnappen en ontsnapt enige tijd later zelf ook. Het gaat hem goed en hij wordt rijk. Het jaar is voorbij en hij gaat naar zijn prinses. Zij zal trouwen met een generaal. De zoon onderbreekt het huwelijk en maakt de prinses schijndood. Na de begrafenis maakt hij haar weer levend en trouwt met haar.

Bron

Vertellers uit de Liemers samengesteld door A. Tinneveld, Wassenaar 1976, p.18-19.

Commentaar

c.1946
Oft-Proved Fidelity & AT 0885A The Seeminlgy Dead

Naam Overig in Tekst

prinses Schoon    prinses Schoon   

Jan    Jan   

Naam Locatie in Tekst

Turkije    Turkije   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20