Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TINNEV005 - Hoe een Koehujer Koning van Indie Wier

Een sprookje (boek), 1944 - 1947

Hoofdtekst

4. HOE EEN KOEHUJER KONING VAN INDIE WIER
Een weduwe had een zoon. Zi'j harren één koe. Die moes de zoon huje.
Op een nach drome de zoon dat hi'j koning van Indië wier. De moeder riep 'm dat e de koe mos gaon huje. Mao de jong zei: "Ik gao op reis. Ik wod koning van Indië". Mao de moeder sturen 'm met de koe weg.
De volgende nach drome de jong weer 't eigeste. Mao moeder sturen um weer weg met de koe.
De dadde nach weer de eigeste droom. De jong zei 's marges: "Now gao 'k". Moeder had nog een paar dubbeltjes. Die gaf z'um met. Zien plunje miek ze aan een pekske.
's Aoves kwam de jong veur een groot kesteel. Hi'j wol daorien oavernachte. De deur van 't kesteel stong los. Hi'j stappe nao binne en kwam ien een kamer. Daor stonge dri'j stuul, een taovel en een bank. De jong kroap onder de bank. Klokslag twalef uur kwamme de dri'j here binne. Op iedere stoel ging der één zitte. Ze praoten een hötje met mekaar. Toe vroeg ter één: "Wat zöwwe drinke?" "Cognac". Zi'j hie'en uut een andere kamer dri'j glèès en een fles cognac. Toe wier de gedronke. Op 't les tastte der één ien 't fessetes en hiel daor een ring uut. Hi'j zei: "A'k deze ring aan de middelste vinger van de rechterhand stèèk, dan bun 'k waor 'k wil". Een andere heer hiel een knip met goldgeld uut de tes en zei: "A'k alles veteer en ik wil 't te weer ien hemme, dan zit 't te weer ien". De dadde heer pakte 't zweerd van de muur en zei: "HoevöI vi'janden 't ook zun, a'k zeg "kop ter af", dan zun ze der af".
Ondertusse dronke de dri'j mao deur. Eindelijk viele ze allemaol ien slaop.
De jong kwam onder de bank heer en nom 't zweerd, 't buultje met geld, en de ring. Buutte staok hi'j de ring aan de vinger en zei: "Ik wol da'k ien Indié was". En hi'j stong al veur de hoofstad.
't Was aovend. Hi'j ging ien een harbarg um te slaope. De waard wol 'm de niet ienloate. Hi'j was niet deftig genog. Hi'j vrœg een bos stro en ging daor ien de schuur op ligge.
's Marges ging e nao de kastelein. "Hoevoal buk uw schuldig?". "Niks". Ien de gang kwam e de meid tege. Hi'j nom de buul met geld en schudde die lèèg ien de slip van de meid. Dat zag de kastelein. Die wol dat gold hemme.
Op de straat liet de jong 't geld weer ien den buul komme. Toe ging e nao een klerewinkel en koch zich daor de fijnste kleer. Toe ging e naor een ander hotel. Hi'j betale veuruut en wier prachtig bediend.De koning van Indië har oorlog. Hi'j had mor één dochter. Die had hi'j ge weigerd. Daorum had hi'j oorlog. De raod van de koning was aan 't rikraoje. De jong belde bi'j 't paleis aan en vroeg aan de koning of hi'j bang was. "Jao' want de vi'jand is starker". De koning beloave zien dochter, at hi'j den oorlog won.
De jong ging veuruut veur 't leger. Hi'j trok de sabel, en bi'j de vi'jand ware alle köp ter af. Hi'j kreeg de dochter. Die hiette Amelia. Amelia zat iedere kier te zeure um met te meuge gaon nor 't oldershuus van de jong. Enkeltied hure hi'j een landauer en daor reje met nao zien moeder. Moeder had gin beddegoed. Op de dæl lei een hoop strooisel veur de beeste. Daorien moeze ze oavernachte. Amelia doch: "Wat een aflkoms". Toe eur man sliep nom ze um de buul, de ring, en 't zweerd af. De ring stoak ze aan de vinger en zei: "Ik wol dak weer ien Indië was". En zi'j was ter.
De man lei 's marges nog ien 't strooisel. Hi'j riep: "Amelia". Mao zi'j was vetrokke. Hi'j bleef die dag bi'j zien moeder, mao kon van gif niet ète.
's Aoves ging de jong weer op stap. Hi'j kwam weer ien 't eigeste kesteel, en kroap weer onder de bank. Um twalef uur kwamme de dri'j here weer. Zi'j zetten een fles champagne op de taovel. Nao een hötje stong der één op en zei: "Met deze leerze doe 'k 5000 mijl ien één stap". Aan de muur hieng een driesteek. Die zette één van de heren op. "A'k veur de vi'jand stao, dan is iedere punt van de steek een kenonschöt". De dadde heer nom een ransel van de muur. A'k zeg "Deruut, wat trien zit, dan steet de muziek met een heel leger klaor".
Eindelijk ware de dri'j here zat en vielen ien slaop.
De jong nom de dri'j dingen en was weg. Hi'j was ien een tik weer ien Indië Hi'j stelle zich op veur de stad. De kenonne beschoate de stad. En met de ransel bezette hi'j de stad. De koning gaf um zien dochter weer. Amelia vroeg um op de kni'je um vegiffenis.
En zi'j leefde lange jaore gelukkig.

Onderwerp

AT 0560 - The Magic Ring    AT 0560 - The Magic Ring   

ATU 0560    ATU 0560   

Beschrijving

Een koeherder droomt dat hij koning van Indië zal worden. Hij verlaat zijn moeder en gaat op pad. Bij een kasteel aangekomen wil hij overnachten. De deur staat open en hij gaat naar binnen. Er staan drie stoelen en een bank. De koeherder verstop zich onder de bank. Er komen drie heren binnen, die zich bedrinken. Dan vertelt de eerste man over zijn ring, die ervoor zorgt dat hij is waar hij zegt te willen zijn. De tweede heeft een knip waar al zijn geld in terug komt, nadat hij het heeft uitgegeven. De derde man heeft een zwaard, waardoor al zijn vijanden in een woord onthoofd zijn. Als de heren in slaap gevallen zijn neemt de koeherder hen deze attributen af en wenst zich in Indië. De koning heeft oorlog omdat hij zijn dochter niet wil laten trouwen. De koeherder helpt de koning met zijn zwaard. Als beloning mag hij met de prinses trouwen. Het echtpaar gaat de moeder van de koeherder bezoeken. De prinses vindt de afkomst van haar man te min. Ze neemt zijn attributen en wenst zich met de ring terug in Indië. De koeherder gaat haar achterna. Hij komt opnieuw bij het kasteel en verstopt zich weer onder de bank. Weer komen de drie heren. De eerste heeft een paar laarsen die in een stap een grote afstand kunnen afleggen. De tweede man heeft een driesteek, waarvan iedere punt een kanonschot kan afvuren. En de derde man heeft een soldatenrugzak, waar een heel leger uit tevoorschijn komt. Weer vallen de heren in slaap en neemt de koeherder hun spullen mee. Hij belegert de stad van de koning van Indië. De prinses smeekt hem om vergiffenis en zo krijgt de koeherder zijn vrouw weer terug.

Bron

Vertellers uit de Liemers samengesteld door A. Tinneveld, Wassenaar 1976, p.20-21.

Commentaar

c.1946
The Magic Ring (Magic Objects) & AT 0561 Aladdin

Naam Overig in Tekst

Amelia    Amelia   

Naam Locatie in Tekst

Indië    Indië   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20