Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TINNEV011 - Hoe Jan Paus wier

Een sprookje (boek), 1944 - 1947

Hoofdtekst

7. HOE JAN PAUS WIER
Een heer har een zoon die veur priester studiere. Hi'j lere daorveur zo had datte gek wier. Zien vader liet 'm daorum ien een kamer opsluutte. Nao drie maonden bezoch de vader um weer. De jong had de buuk mögen holden en zat te lere, toe vader bi'j um kwam.
"Waor studier ie op?" vroeg zien vader. "Op een tijger", was 't antwoord. De vader liep kwaod de kamer uut. Nao drie maond zoch de vader 'm weer op. "Waor studier ie now op?" "Op een kikvos". De vader wier nog giftiger dan de eerste kier. Hi'j sproak ter oaver met zien koetsier. Die wol veur duzend gulde de zoon wied wegbrenge en um daor met een sabel onthoofde. As bewies zolle de oge metbrenge. De koetsier reej met de jong nao de afgesproake plaats. Daor wol de koetsier uut 't ri'jtuug stappe. Mor hi'j dörve niet, umdat ter een tijger met de bek wied los veur stong. De zoon stappen uut en stoak zien hand ien de bek van de tijger. Hi'j zei tegen de koetsier: "Maak de tijger dood ien plaats van mien (hi'j wis alles umdatte heilig was) en nem zien oge met". De koetsier deej dat.
De jong had 1000 gulde metgekrege veur de vakansie. Hi'j gaf 500 gulden aan de koetsier en hiel de andere 500 gulden um de weald ien te gaon. Daornao wandelde hi'j weg.
's Aoves kwam hi'j bi'j een boer. Hi'j vroeg offe op de boerderi'j kon slaope. Dat ging. Toe ze nao de pap aan 't praote kwamme vetelle de boer datte schööp had. De jong vroeg toe offe gin herder kon worre. Hi'j wol veur 500 gulde schaope kope, en de wins met den boer deile. Zo gebeure. En zi'j harre vöI geluk met de schööp.
Op een kier wier d'r een ni'je paus gekoaze. De jong was toe op de hei aan 't latien zinge. Twee priesters kwamme veurbi'j um nao Rome te gaon um een ni'je paus te kieze. Zi'j wolle eiges ok graag paus worre. De jong broch de schööp weg, hiel de buuk op en ging met. Hi'j zei tege den boer: "Hol de schööp mor'.
Aan 't end van de wei lei een grote kolk waorien de schööp gewasse wiere. Die kolk zat vol kikvös. Eén kikvos kwake anders dan de res. De jong liet de twee priesters de hand ien 't water stèke en de kikvos roepen um op de hand te gaon zitte. Ze konnen 't niet veur mekaar kriege. Toe staok de jong de hand ien 't water en riep. De kikvos kwam aanzwemme en lei een heilige hostie op zien hand. De jong nom de heilige hostie met nao Rome. Daor wier hi'j toe tot paus gekoaze. Nao de vekiezing liet hi'j bekend make dat olders die eur zoon vermoord harre alleen bi'j de paus vergiffenis konne kriege.
Ok de vader van de paus ging nao Rome. Hi'j herkenne zien zoon en viel van schrik dood veur de vuut van de paus. Toe hatte zien vediende loon.

Onderwerp

AT 0671 - The Three Languages    AT 0671 - The Three Languages   

ATU 0671    ATU 0671   

Beschrijving

Een heer heeft een zoon, die voor priester studeert. Hij studeert zo hard dat hij er gek van wordt. Zijn vader laat hem daarom opsluiten. Als de zoon niet beter wordt wil de heer hem laten doden door zijn koetsier. De zoon haalt de koetsier echter over hem te laten gaan en hij trekt de wijde wereld in. Hij komt bij een boerderij en wordt met behulp van de boer een schapenherder. Op een dag komen er twee priesters langs, die vertellen dat er in Rome een nieuwe paus gekozen wordt. De zoon gaat met hen mee. Ze komen langs een vijver vol kikkers. De zoon zegt dat er één kikker anders kwaakt dan de rest. Hij zegt dat de priesters moeten proberen die kikker op hun hand te laten zitten. Dit mislukt. Maar als de zoon het probeert legt de kikker een heilige hostie in zijn hand. Hierdoor wordt de zoon in Rome tot paus gekozen. Als paus maakt hij bekend dat alle vaders, die hun zoon hebben vermoord, bij de paus vergiffenis kunnen krijgen. Ook zijn eigen vader komt. Als de heer zijn zoon herkent valt hij dood neer en zo kreeg hij zijn verdiende loon.

Bron

Vertellers uit de Liemers samengesteld door A. Tinneveld, Wassenaar 1976, p.31-32

Commentaar

ca. 1946
The Three Languages

Naam Locatie in Tekst

Rome    Rome   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20