Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TINNEV015 - Faus

Een sage (boek), 1944 - 1947

Hoofdtekst

10. FAUS
Faus was katteliek, mao deur 't buuk lèze goddeloos geworre.
Op middelbaore lèèftied deeje is een wuns met ten duvel. Hi'j zei atte duvel um de gestalte gaf die de had op zien viefentwintigste jaor, dan konne zien ziel kriege.
's Aoves zat Faus weer ien de buuk te lèèze. Ienéns zag e een hand uut de vloer stèke. Faus schrok. Toe kwam der een tweede hand uut te vloer. Toe een kop met vuurroje oge. Eindelijk stong der een hele gedaonte ien de kamer. Dokter Faus kon niks zegge van vebazing. De gedaonte numen um bi'j de naam. Faus kon gin antwoord geve. Toe nume de gedaonte um zo had bi'j zien naam, dat 't kesteel schudde. Faus kon nog niks zegge. Mao toe zien naam veur de dadde kier genuump weer, kwamme weer bi'j zien vestand. De duvel vroeg um watte van plan was. Faus zei: "Verander mien zo ak op mien viefentwintigste jaor was. Dan krieg gi'j mien ziel". De duvel lei um een boek veur. Daor moes Faus zien naam ien schrieve met zien bloed. Toe ging de duvel weer vot. Faus wunse zich de moaiste jonge vrouw uut 't land. Hi'j kreeg ze. Toe wunse hi'j zich 'n pead zoas gin mins ter een had. En hi'j stong der. Daornao reej hi'j met 't pead ien Paries nao de mark en vekoch 't pead veur 1000 gulden aan 'n rieken boer.
Toe ging Faus nao 'n harbarg en zoap zich zat. De boer klom op 't pead um nao huus te ri'je. Hi'j kwam oaver een diek. 't Pead sprong der af, en minnen ien een kolk onder aan den diek. De boer had zich van 't pead laote valle.
't Pead dreef as 'n bos stro oaver 't water.
De boer doch datte bedroage was en ging weerum nao Paries. Hi'j kwam ien de harbarg waor Fauslei te slaope op een bank. De boer wol zien geld weerum, want 't was gin pead. Hi'j schoppe tege Faus. Die bleef mao slaope. Toe pakke den boer um bi'j een been en trok. 't Been knappen af en de boer hiel 't ien de hand. Faus wier wakker en begon te karme van pien. De boer zei: "Zo had hek toch nie getrokke". Faus had 't 'm eiges gelap met hulp van den duvel. Hi j zol 't ter bi'j laote atte boer 2000 gulde betale. De boer deej dat. Faus zei: "Zet 't been de weer aan". En 't was genèze.
Faus begon weer te drinke. Endelijk ginge op huus aan. Hi'j zwabbere oaver de weg. Achter um kwam een voerman met een wage met twee pead bespanne en belaje met hööj. De boer zei: "Gao op zied". Dat deej Faus niet. Toe nom de boer 'm met de zwöp onderhande.
Faus riep de hulp ien van satan en beie pead viele dood veur de wage. De rèèj (wielen) van de wage en 't hööj vloage deur de loch. De boer begon te klagen en te arremuje. Faus zei: "Ik zal 't goed met ow make". Hi'j miek zand nat en lei dat onder de pead. Die stonge toe lèvend weer op. Faus fluitte, en 't hööj kwam weer op de wage. Toe zei hi'j: "Gao nao Paries. Bi'j iedere poort steet 'n rad. Gao ze daor ophale". Dat deej de boer.
Zo hiel Faus van alles uut tot de viefentwintig jaor um ware. Toe viere hi'j een groot fees, waorop alle femilie vezoch was. Onder 't fees wier de geklop. Faus moes ien 'n andere kamer komme. 't Wier daor een gesjouw en gestommel van belang. Dat dure een half uur. Toe ginge de feesvierders kieke. Faus lei ien stukken en brök oaver de vloer van de kamer. Ze lieten een mooie doodkis komme, want Faus was van een fijne femilie. Hi'j zol op 't kattelieke kerkhof begrave worre. De buurt droeg Faus nor 't graf en zette de kis ter ien. Ienéns stoak ter een hèvige storm op. De pestoor wier oaver de heg van 't kerkhof gesmette en de kis vloag de loch deur. 't Graf wèèje helemaol weer vol zand.

Beschrijving

Een katholieke man is goddeloos geworden en sluit een verdrag met de duivel. Hij mag vijfentwintig jaar leven alsof hij vijfentwintig jaar oud is. De duivel krijgt hiervoor zijn ziel. De man leeft erop los met vrouwen en drank.Als de vijfentwintig jaar voorbij zijn, geeft de man een groot feest voor zijn familie. Op het feest komt de duivel hem halen.
De familie wil de man op een katholiek kerkhof begraven, maar er steekt een storm op, de kist vliegt door de lucht en het graf vult zich weer met zand.

Bron

Vertellers uit de Liemers samengesteld door A. Tinneveld, Wassenaar 1976, p.35-36

Commentaar

c.1946

Naam Overig in Tekst

Faust [doktor Faust]    Faust [doktor Faust]   

Satan    Satan   

Naam Locatie in Tekst

Parijs    Parijs   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20