Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TINNEV030 - De nachmeer

Een sage (boek), 1944 - 1947

Hoofdtekst

20a.
De was is een knech gewes dén zich har vehuurd bi'j den boer. Dén boer die har al twee knechte, dus hi'j was den dadde.
As 't zaod gezèèjd moes worre dan moeze ze 'smarges um vier uur al opstaon um met de vlègel dat zaod te dösse veur zèèjzaod. Mor at tén bouwmeister 't bed al aangeleid har, dan kwam de jongste knech pas langzaam de deal op. Hi'j kreeg dan de vlègel en moes met drie man dösse. Dan slieg e een paar kier met de vlègel en dan sliep e. Toe zei den bouwmeister: "Slaop, wanneer ad ik slaop. Now begin ie t warken en te dösse". "Jao", zeit de knech, "a gi'j zukke nachte har as ik, dan zoj ook wel slaop kriege. Alle nachte wor 'k van de nachmeer bereje. En dan vilt dat op mien lief en dan kan 'k gin aosem meer hale".
"Zo", zeit den bouwmeister, "dan wi'k aankommende nach dat eiges is probiere. Dan kö gi'j ien mien bed slaope, en ik ien den owwe".
Das goed", zei de knech. Toe 't aovend wier, toe ging de knech ien den bouwmeister zien bed en dèn ien 't bed van de knech. De bouwmeister doch: "Ik krieg ow".
Hi'j geet nao de stal. Daor hink den helter van 't pead. Die nimte met nao bed. En toe te op bed leit, toe zette den helter nève zich en wacht op de nachmeer. Um een uur of half twalef, twalef uur, toe heurte dat ze ien zien klompe trèje. Medeen schutte toe en stölp den helter veuruut. En daor steet 't fijnste pead van de ganse weald veur 't bed. Hi'j steet op, krieg 't pead en brink 't nao de stal. 's Marges toe den boer opsteet zeit de knech: ,,lk het vanach een fijn pead gewonne".
"Zo", zeit den boer. "Laok 'm dan is zien". Zi'j gaon nao de stal.
"Een fijn pead. Wat wi'j der veur hemme? Vekoop 'm mien".
"Jao", zeit te knech, "gi'j könt 'm kope. Mao margevrog is ter mark en daor gaon wi'j eers met 't pead hen en laoten 't bezichtige. Dan zak wel zovöI de veur vraoge dat gin mins 't kuch. En dan geef ik veur dat en dat geld ow 't pead oaver".
Da's goed", zeit den boer. Zi'j gaon den anderen dag met eur beie met dat pead nao de mark. En alle koopluj harre um 't pead gaon staon, zon fijn pead at dat was. Toe vroege ze, watte koste mos.
De knech vroeg zo völ, dat ze der gin bod op deje. Hi'j ging met ten boer weer op huus aan. Den boer zei: "Lao mien um mao leie".
"Nee", zeit te knech, "ik lei um eiges". En hi'j leien um nor een smid.
Toe te bi'j de smid kwam zeite dat dèn 't pead moes beslaon, want hi'j har gin hoefiezers aan. De smid besleet 't pead en toe leit um nao de boerderi'j. Hi'j zet 't pead ien de stal en zeit tege den boer: "Eers betale, en dan is 't ow pead".
De boer geet de kas ien, hilt 't geld en betaalt 'm op de taovel. "Zie zo", zeit te knech, "now köj nao de stal gaon, halen 't pead ter uut en dan köj 'm medeen den helter afdoen".
En de boer die geet de stal ien en hilt 't pead. Toe tum op de deal het duut 'm den helter af, en toe steet zien eigen wief veur um met hoefiezers aan hand en vuut. En toe konnen den boer en alle minse zien wie de nachmeer was.

Onderwerp

SINSAG 0783 - Hufeisen an Händen und Füssen.    SINSAG 0783 - Hufeisen an Händen und Füssen.   

Beschrijving

Een boerenknecht kan moeilijk zijn bed uitkomen. Hij krijgt daarvoor op zijn kop van de bouwknecht, die al zijn taken moet overnemen. Maar voordat hij kan slaan staat de knecht alweer te slapen. Dit komt doordat hij 's nachts last heeft van een nachtmerrie, die hem iedere nacht probeert te verstikken.
De bouwknecht gaat in het bed van de knecht slapen en vangt met een halster de nachmerrie, die in het mooiste paard ter wereld verandert. De boer wil dit paard wel van zijn bouwknecht kopen. Maar zodra de boer het halster van het paard afhaalt staat zijn vrouw voor hem, met hoefijzers aan handen en voeten.

Bron

Vertellers uit de Liemers samengesteld door A. Tinneveld, Wassenaar 1976, p.43-44.

Commentaar

c.1946
Hufeisen an Händen und Füssen.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20