Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TINNEV128

Een mop (boek),

Hoofdtekst

115.
De was is een heerboer gewes dén had ene zoon gehad. En dat was mien toch zon losbol. Dén miek al de centen op. Dén heerboer had daor zon spiet van. Dén doch: "AI wa'k now van mien lève bij mekaar gegaard het, dat mik dén op. Ik zie aankomme, a'k een poosje dood zun, a te alles op het." En de pestoor had dat ok gezien. Hi'j dink: "Ik wil is nao de pestoor toegaon en vraogen um raod. Die minse wette lich raod." Toe zeit e tege de pestoor: "Gi'j wet toch wel dén zoon van mien hoe tén der aan is. En ik vind 't jammer," zei e, "dat al dat geld en al die bezittinge van mien dat dat ter zachjes aan mot. Wet gi'j daor raod op?" "Ja," zeit de pestoor, "raod op; at e mor ien diens wol gaon bij 't milletair." "0 jao," had dén boer gezeid, "daor het e 't altied oaver. He'k altied al tegegehouwe. lk von dat dat niks was." "Nee, dat hei fout, das net goed veur um. Daor mot e heure. Daor steet e onder tucht en daor kriegt e niet völ cente. Dan leert e zunigheid."
Den boer kump smirrigs tuus, en ze zitte weer aan taovel, en zitte de weer oaver te praoten. En toe zeit e tege de jong: "Gi'j heb 't zo duk gehad oaver diens, daj bi'j de soldaote wolle. Gi'j krieg toestemming. Gi'j mag gaon." "Jao, jao," zeit de jong, "ik mot vri'jwillig veur drie jaor tekene." "Jao now," zeit de boer, "dat hindert niks. Dan mo'k mor een knech meer hure."
0, hi'j was ien de wolke. Hi'j den anderen dag zich medeen aangemeld, vri'jwillig, getekend veur drie jaor. Hi'j was een poosjen in diens gewes en toe had e gezien: dat was niks, veur um tenminste niet. Kumpt e tuus en toe zeit e tege zien vader: "Vader," zei e, "ik heb vekierd gedaon. Ik bun in diens, mor 't is niks. Zo'k nie weer tuus könne komme? lk kan mien afkope. Zovöl geld kos dat, dan bun 'k weer vri'j." "Ja," zeit de vader, "ik zal 't ter eers met de pestoor oaver hemme, wat dén daor van zeit." Har de pestoor gezeid: "Nee, gi'j mot um de tied uut laote diene. Now haj um op de goeie weg." Goed. Toe zeit de vader: "Meneer pestoor zei: Gi'j moezzen uut diene. Anders haj nörgens gin aanspraak op. Daor wier ie altied veur aangezien, dat gi'j mao zo den dienst uut ging. Moj niet doen." "Dan kan 'k ter niks aan doen. Dan mo'k weer trug gaon en diene mien tied uut." Goed.
Hi'j had zien tied uutgediend. Onderhand wöd den olden boer ziek en geet dood. En hi' j wier heer en meester oaver de hele boel. Mor hi'j was gin haor verbèterd. Grote feesten holle. Hi'j miek de centjes op. Had de pestoor gezien dat 't de vekeerde weg uutging. Op een middag stap de pestoor, met de sigaar aan, nao de boerderi'j toe. Kump daor. "Dag meneer die en die." Een pröötje gemaak. De pestoor oaver zien olders begonne. Dat 't zukke beste minse ware. Vader har toch zovöl zörg oaver um gehad. Had um de hele boel vegaderd. "Aj toch goed wilt doen," had e gezeid, "dan moj toch een duzend of wat vaszette veur een goed doel later veur ow vader," had de pestoor gezeid. "Ja," had de jong gezeid, "da's wel goed, meneer pestoor. Mao kiek is hier," harre gezeid, "is e in den hemel, dan goai ik 't geld weg. Is e in de hel, daor krieg ik um niet uut, ook niet met geld. Hi'j mot zien tied mor uutdiene, dat het ik ok motte doen."

Beschrijving

De zoon van een heerboer maakt al het geld op, tot ergernis van zijn vader, die de pastoor om raad vraagt. Deze adviseert de jongen in militaire dienst te doen. De jongen tekent voor 3 jaar, maar heeft weldra geen zin en wil zich uitkopen. Maar de vader zegt op advies van de pastoor, dat hij beter zijn tijd kan uitdienen, omdat hij anders er altijd op wordt aangekeken. Hij dient zijn tijd dus uit. Dan sterft de vader, maar de zoon blijkt geen haar verbeterd en jaagt de erfenis erdoor. De pastoor berispt hem, zegt hem geld vast te zetten voor een goed doel voor zijn vader, waarop de jongen zegt, dat als zijn vader in de hemel is, het geld weggegooid is, en is hij in de hel, dan krijgt hij hem er ook met geld niet uit: "Hij moet zijn tijd maar uitdienen, dat heb ik ook gemoeten."

Bron

Vertellers uit de Liemers samengesteld door A. Tinneveld, Wassenaar 1976, p.78-79.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20