Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TINNEV135

Een mop (boek),

Hoofdtekst

122.
Een boer die had een knech, en dèn was daor al lang gewes. Hi'j was ter al jong gekomme. De zat niks ien. Onderhand hi'j wier volwasse, en hi'j deej zien bes goed.
Op een kier smarges daor gaon ze nor 't land toe sukerruven uut doen. Toe zeit den boer tege dat knechje: "'t Is toch kolder a 'k dach; ik heb mien handschoene vegète. Wi gi'j die efkes hale?"
De knech geet nao huus toe. Toe zeit e tege de vrouw en tege de meid: "Ik moes ollie allebei een kier een zoen geve". "Wat", zeit de vrouw, "het mien man dat gezeid?"
"Jazeker", zeit e. "Welnee, daor gleuf ik niks van". "Now aj 't dan niet gleuf, gao mor efkes met". Hi'j riep tege den boer: "Een of allebei?" "Allebei, sufferd!" zei dén. Mor hi'j bedoele de handschoene. "Zie now", zei e, "at dat wel zo is". Mor hi'j had ze allebei een kier in den arm genomme, en was nao den boer gegaon.
Smiddags kump den boer tuus met de knech. Zi'j was ter nog oaver geraak en toe vetelt ze dat den boer. Toe zeit e: "Wat lelijke jong. Ik wil um toch niet meer hemme now. Atte zukke kunsten uutkomme mot e hier mao weg. Ik geef um gedaon. Veur een wèèk of zes he'k um nog betaald, mao deze kier krieg e niks, veur zien kunste die te daor gemaak het. Wel veur zes wèke smeer kan e kriege, een posje veur dat e dat gedaon het". Hi'j zeit tege de knech: "Gi'j mot vetrekken hier. Gi'j het dat gedaon, en dat mag niet. Ik wil dat niet meer hemme. Gi'j gaot hier vetrekke". ,Jao", zeit de knech, "daor kan 'k niks aan doen".
De tied van vetrekke kwam aan. De vrouw had tege de meid gezeid: "A'k dat gewetten had, ha'k de mond dichgeholle. Ik von 't toch wel een goeie jong. Een mins het zich eiges toch niet gemaak. En 't ware toch helemaol gin kwaoie bedoelings. Mor 't was niet anders". Mao den boer was kotaan en zei: "Weg temet, afgelopen. Marge moj vetrekke".
"Aj niet anders wilt", zei de knech, "dan is 't goed". Goed. Toe zeit den boer tegen um—den anderen dag—: "Ik het ow laats pas betaald; he'k ow zeuve gulde gegeve. En deze keer kriej niks, as een posje klappe, die köj kriege veur ow druktes die gemaak heb". "Mao, boer, dat he'k toch feitelijk ook nog niet vediend? Mao", had e gezeid, "ik het 't hier altied goed gehad en nao mien zin, now zal ik ow is wat lere eer ik weggaot". "Zo", zeit den boer, "en wat is dat?" "Now", zeit e: "Ik zal ow is lere um twee soorten uut één vat te tappe". "Zo', zeit den boer, "en wat woj daor uut tappe?" "Gi'j het de pomp van 't bier ien de kelder ligge. Now za'k ow lere daj bier en jenever könt tappe uut 't eigeste vat".
"Now", zeit den boer. "dan bu gi'j wat mans". "Jao, dat wil ik doen. En dat zöj is zien wat dat goed geet". "Kom, lao we is zien dan".
Ze gaon met eur beie nao de kelder. Toe sleet e 't bomgat, waor ze krane aan motte zette, sleet e der uut. Toe zeit e tege den boer: "Holt hier de hand mor op". Den boer hiel den hand de fijn op. "Goed dichholle, dat ter niks uutkan'. Dat had e gedaon. Krieg te een groot boor en boort ter aan de veurkant een gat ien. "Hier de hand ok veur", had e gezeid. Had den boer gestaon met twee hand aan 't vat; had e dat bier niet los wille laote. Hi'j had is rond gekeke. Had daor een halve kèès gelège met een krintebrood. Hi'j denk: "Mao dat nem ik met". Hi'j griep de halve kèès en dat krintebrood en dat stopt e op de dèèl ien een zak en daor geet e. En daor röp te: "Veur zes wèke genoeg". Mao hi'j ha niet veur zes wèke genoeg smeer gehad, mao te vrète.
Had de vrouw gezeid: "Sjonge, sjonge, wat een arm jong toch. Dat gun ik um toch niet. Mor hi'j geet". Kömp te aan de kant van de weg, denk te: "Ik wil een stukske ète." 't Krintebrood had e zin ien gehad. "En een plèètje kèès derop', harre gezeid, "dat is wel lekker". Hi'j geet met de been ien de graaf zitte. Daor was een grote graaf, had water ien gestaon. Sni'jt zich een sneej brood af, een plaat kèès der op. Toe denk te: "A'k dalijk tuus kom, wat zölle de olders schik hemme. Ik heb geld en ik heb wat te ète". Toe dink te: "Hoevöl geld he'k toch eigelijk? O ja, zeuve gulde". Hi'j had ter zon schik met gehad. Had e dat geld veur de dag gekrege; had alles ien de pet geteld: één, twee, dri'j, vier, vijf, zes, zeuve". Had daor een grote kikker gezète. "Kwak", harre gezeid. "Nee menneke, gin ach, zeuve he'k ter mao. Gin ach". Toe duut e ze weer ien de tes. Hi'j denk: ,'t Smiek mien lekker! Ik nem nog een sneetje. Zol dén kikker nog geliek hemme da'k ter ach heb ien plek van zeuve? Zol ik mien ok veteld hemme?" Hi'j hilt ze weer veur den dag. Telt e weer: "Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeuve". "Kwak", zeit de kikvors. "Potverdulleme", zeit e, "a gi'j ze dan bêter telle könt, dan tel gi'j ze". En hi'j had ze gegreppe en had ze zo ien 't water geflikkerd. En toe had e niks meer gehad as dat betje brood.

Onderwerp

AT 1563 - "Both?"    AT 1563 - "Both?"   

ATU 1563    ATU 1563   

Beschrijving

Een boer zegt zijn knecht zijn handschoenen te halen; deze zegt tegen de boerin en de meid van de boer hen allebei een kus te geven. De boerin gelooft het niet en de knecht roept naar de boer: "Een of allebei?" "Allebei, sufferd!" 's Avonds wordt hij erom door de boer ontslagen, krijgt niet meer geld dan de 7 gulden, die hij al heeft gekregen, tenzij hij klappen wil. De knecht biedt de boer aan hem te leren twee soorten drank uit één vat te tappen, slaat in de kelder het bomgat uit een vat en laat de boer het met zijn hand dichthouden. Dan boort hij een gat aan de voorkant en laat de boer ook dat dichthouden. Dan gaat de jongen er met een krentenbrood en een halve kaas vandoor. Eenmaal weg gaat hij zitten eten langs een gracht, telt zijn geld van één tot zeven. "Kwak!" zegt een dikke kikker. "Nee, het zijn er geen acht," maar voor de zekerheid telt hij over. Weer zegt de kikker: "Kwak!" De jongen smijt het geld naar de kikker: "Als je denkt beter te kunnen tellen!"

Bron

Vertellers uit de Liemers samengesteld door A. Tinneveld, Wassenaar 1976, p.86.

Motief

K1354.1 - ”Both?“    K1354.1 - ”Both?“   

J1851.1.1 - Numskull throws money to frogs so that they can count it.    J1851.1.1 - Numskull throws money to frogs so that they can count it.   

Commentaar

Jurjen van der Kooi merkt dit verhaal ook als De Meyer 1539A*.
"Both?" & VDK 1539A* Het pak slaag in de wijnkelder & AT 1642 The Good Bargain

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20