Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TINNEV169

Een sage (boek),

Hoofdtekst

155.
Maar een knecht, die in mijne jeugd aan dit jagershuis diende, stond in hare gunst. Ik heb den jongen gekend, en de belangrijkste gebeurtenis staat mij levendig voor. Hij zat eens daar — de oude wees naar de schuur — op een kleinen hoop hout. Juffer Montferland komt tot hem en zet zich naast hem neder; staat daarna spoedig weder op en gaat naar de plaats, waar thans de mesthoop ligt; hier stampt zij drie malen met den voet op den grond en verdwijnt daarop plotseling. Onmiddellijk begeeft de knecht zich naar de plaats, waar de witte juffer gestampt had en begint te graven, met dat gelukkig gevolg, dat hij eene ijzeren kist vond, waarin groote schatten waren. Het geld heb ik niet gezien, maar de kist herinner ik mij zeer goed. Men zeide toen, dat de rentmeester van den Graaf het geld gekregen had.

Onderwerp

SINSAG 0301 - Weisse Frau bewacht (und zeigt) einen Schatz (an).    SINSAG 0301 - Weisse Frau bewacht (und zeigt) einen Schatz (an).   

Beschrijving

Witte juffer stampt driemaal met de voet op de grond als teken aan de knecht die bij haar in de gunst staat. Hij graaft een ijzeren kist met grote schatten op. Het geld zou volgens de verteller naar de graaf zijn gegaan.

Bron

A. Tinneveld. Vertellers uit de Liemers. Wassenaar 1976, p.100.

Commentaar

Onder de Beeldknop van TINNEV167 bevindt zich een afbeelding van de Witte vrouw van Monferland.
Weisse Frau bewacht (und zeigt) einen Schatz (an)

Naam Locatie in Tekst

Montferland    Montferland   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20