Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TINNEV301

Een sage (boek),

Hoofdtekst

287.
Sinds minsenheugnis hemme de Nova's de klokke van den toan gelujd. Gin mins wone daorveur ook meer gelége. A zi'j 's aoves de papklok luje, dan vloage de ule en de kauwe veschrik deur de galmgèter nao bute. Ien de veurige eeuw, toe de minse nog weinig afleiïng kenne, hemme ze met zon uul op een kier een moai grepke uutgehaald.
Bi'j 't heiligaovesluje vloag iederen aovend bi'j den eerste slag een uul uut den toan, en dén ging dan op 't dak van 't börgemeestershüs zitte. De börgemeester wone toe altied nève de protestantse kerk. De vrouw van de börgemeester had een hupse hèkel aan dén oel, umdatte duk snachs op 't dak zat te krijse. Gin mins had dat graag, want zi'j zeie toetertied dat ter gauw een doaie kwam ien 't huus daor snachs een oel op 't dak zat.
De vrouw van de börgemeester kreeg eur man zowied dat hi'j een riksdaalder beloave aan wie dén oel doodschoat. Den eigesten aovend, naodat de börgemeester 't ni'js ien 't keske aan 't gemeentehuus had aangeplek, was 't um negen uur een drukte van geweld bi'j den toan. De stonge vescheie keals met jachgewere, en de ware nog meer grote minse, en veural blage, um alleen mao te kieke.
Een paar menute veur nege ging bi'j Nova de deur los en stoak hi'j 't kerkhof oaver um te gaon luje. Medeen ginge de geweerlopen umhoog.
Toe Nova den eersten trek aan 't klokketouw deej, kwam ien 't tweeduuster den oel een ga]mgat uut. Medeen viele de vescheie schötte. Den oel tümmele drèjend nor onder en kwam ien de dakgööt trech. De schutters kregen 't al gauw met mekaar aan de stok oaver wie de rech had op de riksdaalder, want ze menen allemaol dat zi'j den oel geraak harre.
Ondertusse gingen een paar man nao aannemmer Wi'jers um een lange leer te hale daor ze met bi'j de dakgööt konne komme. Toe die 't eindelijk zo wied harre, toe blek dat ter ien de gööt een varkesblaos lei met een paar aangebonde doevevleugels. De stamgaste van Van Raoi harre betieds den oel weggejaag en bi'j 't lujje den blaos nor onder gesmette.
De börgemeester gaf toch de riksdaalder, mor hi'j stelle veur dat de schutters um same klein menneke zolle make ien de harbarg bi'j Van Raoi. En dat gebeure. Van Raoi had ter een goeien aovend aan, want de gelagkamer zat tot dik oaver slutingstied zo vol klante, zo dat ze de met de been uuthienge.

Beschrijving

Bij het luiden van de toren vliegt altijd een uil uit een glamgat en landt op het burgemeestershuis tot ongenoegen van de burgemeestersvrouw, waarop de burgemeester een rijksdaalder uitlooft voor wie de uil schiet. Velen komen, Nova luidt de klok, de uil vliegt, er wordt geschoten en de uil valt in de dakgoot. Er wordt een ladder gehaald en dan blijkt het een blaas met eraangemaakte duivenvleugels.

Bron

Vertellers uit de Liemers samengesteld door A. Tinneveld, Wassenaar 1976, p.241-242.

Naam Overig in Tekst

Nova    Nova   

Protestants    Protestants   

Wijers    Wijers   

Raai    Raai   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20