Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ039804

Een sage (mondeling), woensdag 05 juni 1968

Hoofdtekst

Alde Rapke Wijma fan Surhuzum wie mei de helm geboaren. Dy moest alles sjen, oan 'e lêste ûre fan syn libben ta. De lêste nacht noch, - doe koed er op syn fuotten net mear stean - is er út bêd weiklaud om hwat to sjen. Yn 'e gong is er yn elkoar sakke.
Hy makke soms hiele reizen yn 'e nacht, wolris oan Eastemar ta. Rounom gong er hinne. En 't kom altyd nei as er wer in lykstaesje sjoen hie. Hy mòest it sjen. Hy waerd dreaun.


Onderwerp

SINSAG 0481 - Leichenzug gesehen    SINSAG 0481 - Leichenzug gesehen   

Beschrijving

Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 398, verhaal 4

Commentaar

5 juni 1968
Leichenzug gesehen & TM 2901: Helmdragers

Naam Overig in Tekst

Rapke Wijma    Rapke Wijma   

Naam Locatie in Tekst

Eastermar    Eastermar   

Oostermeer    Oostermeer   

Surhuzum    Surhuzum   

Surhuizum    Surhuizum   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21