Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ041018

Een mop (mondeling), donderdag 30 mei 1968

Hoofdtekst

Yn Dokkum wienen us in keppel protters. It stêdhûs rekke ûnder de stront. Doe skreau de burgemeester op in stik pompier dat it wie de protters forbean om binnen sa'n tiid wer yn 'e stêd to kommen. Foar it stêdhûs lêsde er dat de protters foar. Wylst fleach der krekt in keppel protters oerhinne. En ien fan dy protters skiet op 't papier.
Doe rôp de burgemeester, wylst er omheech seach: "En dû meist hjir fan dyn leven net wer komme!"


Onderwerp

AT 1325* - Bird's Dung Falls on Record Book    AT 1325* - Bird's Dung Falls on Record Book   

ATU 1325*    ATU 1325*   

Beschrijving

In Dokkum poepten de spreeuwen het hele stadhuis onder. Er werd besloten dat de spreeuwen de stad uit moesten. Terwijl de burgemeester dit besluit voorlas, scheet er een spreeuw juist op zijn papier. Toen riep de burgemeester boos dat de spreeuw die dat gedaan had, zijn hele leven niet meer terug mocht komen.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 410, verhaal 18

Commentaar

30 mei 1968
Bird's Dung Falls on Record Book

Naam Locatie in Tekst

Dokkum    Dokkum   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21