Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ044304

Een sage (mondeling), donderdag 01 augustus 1968

Hoofdtekst

Yn Drachtster Kompenije wennen twa âlde minsken, dy frou hie faek lêst fan in nachtmerje. Sy hienen in drompel, dy wie hwat forsakke. Dêr kom de nachtmerje mei de kop ûnder 'e doar troch. Op in nacht stie de âld man mei de kneppel ré. Hy tocht: nou sil 'k dy leare myn wiif to pleagjen.
Doe't de kop fan 'e nachtmerje to foarskyn kom, sloech er ta. 't Wie âlde Linse Dieke, dy't er rekke hie.
De oare deis lei Linse Dieke op bêd. Sy seinen 't âld minske hie har biseard. Mar hy sei: "Sa sit it net, ik ha dy âld nachtmerje mei de kneppel op 'e kop houd.


Beschrijving

Een oude vrouw had vaak last van een nachtmerrie. Deze kwam dan onder de verzakte drempel door. Op een nacht stond haar man met een knuppel de nachtmerrie op te wachten. Toen de kop van de nachtmerrie verscheen, sloeg hij. De volgende dag lag een kennis gewond op bed.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 443, verhaal 4

Commentaar

1 augustus 1968

Naam Overig in Tekst

Drachtster Compagnie    Drachtster Compagnie   

Linse Dieke    Linse Dieke   

Naam Locatie in Tekst

Drachtster Kompenije    Drachtster Kompenije   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21