Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ046506

Een sage (mondeling), zaterdag 05 oktober 1968

Hoofdtekst

Heit syn heit dat wie greate Anders. Dat wie in keardel as in beam en hy wie sa sterk as in hynder. Hy wenne op 'e Boelensloane. Hy hie in wyfke, dat wie Aeltsje, in ding fan niks. Dêr wie er deabinaud foar. As se in bytsje ûngenoegen hienen, dan wie beppe lulk op him en mocht er net op bêd. Dan siet er op 'e plaet en song himsels yn 'e sliep.
As er oan 't ierpeldollen wie, sei er: "Jonges, allegear in hantsje helpe, dan hoege wy net in hynder to lienen."
Dan loek pake de wein fol mei ierpels samar troch 't lân hinne, pûr allinne.
Hy koe sterke Hearke net ha, mar hy hat ris oardel ûre wraksele mei in broer fan sterke Hearke. Dêr koe er 't wol mei lykhâlde.
Hy hat faek it wurk fan in hynder dien.
Foar spûkerij wie er deabinaud.

Onderwerp

TM 2801 - Sterke man (vrouw)    TM 2801 - Sterke man (vrouw)   

Beschrijving

Een buitengewoon sterke man is doodsbenauwd voor zijn vinnige echtgenote en spokerij. In lichaamskracht kan hij zich bijna meten aan Sterke Hearke. De krachtpatser verricht vaak het werk van een paard.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 465, verhaal 6 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

5 oktober 1968
Sterke man (vrouw)

Naam Overig in Tekst

Anders    Anders   

Aeltsje    Aeltsje   

Hearke    Hearke   

Sterke Hearke    Sterke Hearke   

Naam Locatie in Tekst

Boelensloane    Boelensloane   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21