Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ046607

Een mop (mondeling), zaterdag 17 augustus 1968

Hoofdtekst

Feitse Brants wie us in kear to jeijen. Hy hie in gewear mei boppelading. Earst krût yn 'e loop, dêr dopkes op, dat oanstampt mei de laedstok. Dan in lading lead der op (kûgeltsjes, hagel). Dat ek oanstampt. Op de loop in skoarstientsje, dêr it krût yn, dêr in dopke op. Dan fleach de hoanne op 't stopke.
Doe wie der in kloft guozzen yn 'e loft. Dy fleagen yn in V-foarm. Doe't Feitse Brants se seach, woarde hy sa gleonhastich, dat hy forgeat de laedstok út it gewear to heljen. Hy lei oan en hy loek ôf. De laedstok fleach der út. Dy stok boarne troch njoggen guozzen hinne. Sy kommen yn 't wetter del. Feitse yn 't wetter. Hy bisette de njoggen guozzen. Doe moest er ek werom. Hy hie lange learzens oan. Doe tocht er: Hwat is dat in gekribel. Doe't er op it droege wie hied er in soad iel yn syn learzens. En hy hie njoggen guozzen! Syn dei wie goed.

Onderwerp

AT 1894 - The Man Shoots a Ramrod Full of Ducks    AT 1894 - The Man Shoots a Ramrod Full of Ducks   

ATU 1894    ATU 1894   

Beschrijving

Feitse Brants doorboort met zijn laadstok, die hij vergeten had uit de loop van zijn voorlader te nemen, in één schot negen ganzen. Als hij de ganzen wil oprapen, blijkt er een vis in zijn laarzen te zitten. Feitses dag is geheel goed.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 466, verhaal 7 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

17 augustus 1968
The Man Shoots a Ramrod Full of Ducks

Naam Overig in Tekst

Feitse Brants    Feitse Brants   

Feitse    Feitse   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21