Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ049201

Een sage (mondeling), vrijdag 04 oktober 1968

Hoofdtekst

Myn jonge - Jehannes - wie in jier of tolve, hy gong noch nei skoalle. Wy wennen yn 'e Houtigehage.
Op in kear gong hy der yn 'e nacht ôf en doe seach er skean nei in hoeke fan 'e keamer. Dêr bleau er mar nei stean to sjen.
Ik sei: "Jonge, hwat sjochstû dêr?"
"Ik sjoch in houten bakje," sei er, "mei in swart kleedtsje der oer."
Sahwat in jier letter forlearen wy in lyts famke. Har kistje kom yn 'e hoeke fan 'e keamer to stean op it plak dêr't ús jonge doe nei seach.

Onderwerp

SINSAG 0483 - Der Sarg gesehen    SINSAG 0483 - Der Sarg gesehen   

Beschrijving

Een jongen ziet 's nachts in de hoek van de kamer een 'klein houten bakje met een zwart kleedje erover'. Het is een voorgezicht: het jaar erop verliest de familie een dochter. Haar kistje komt op dezelfde plek in de hoek te staan.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 492, verhaal 1 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

4 oktober 1968
Der Sarg gesehen

Naam Overig in Tekst

Jehannes    Jehannes   

Naam Locatie in Tekst

Houtigehage    Houtigehage   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21