Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ050802

Een sage (mondeling), maandag 18 november 1968

Hoofdtekst

Klaes Bosma wenne to Nijtap njonken dikke Bôkke (v.d. Burg) op 'e plaets fan Hedzer Brandsma. Hy forlear dêr syn frou. Hy biloofde har fan tofoaren, hy soe net wer trouwe. Mar hy hâldde him net oan syn wurd. Hy troude mei in sekere Aeltsje. Doe't se fan 't gemeentehûs werom kommen, siet syn earste frou ek yn 'e wein. Hja kom letter hyltyd wer by him.
Klaes Bosma koe dat op 't lêst net langer forneare. Doe hat er him opknope.
De widdou hat jierrenlang foar Café Nijtap oer wenne yn in dûbel hûs.

Onderwerp

SINSAG 0402 - Die versäumte Wallfahrt (Messe, Gabe)    SINSAG 0402 - Die versäumte Wallfahrt (Messe, Gabe)   

Beschrijving

Een man belooft zijn vrouw na haar dood niet te hertrouwen. Hij breekt de belofte en treedt wederom in het huwelijk. Als hij met zijn kersverse bruid van het gemeentehuis terugkomt, wacht zijn eerste - overleden - vrouw ook in de bruidswagen. Zijn eerste vrouw blijft hem doorlopend kwellen. De man raakt er dusdanig overstuur van, dat hij zichzelf opknoopt.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 508, verhaal 2 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

18 november 1968
Die versäumte Wallfahrt (Messe, Gabe).

Naam Overig in Tekst

Klaes Bosma    Klaes Bosma   

Nijtap    Nijtap   

Bôkke v.d. Burg    Bôkke v.d. Burg   

Hedzer Brandsma    Hedzer Brandsma   

Aeltsje    Aeltsje   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21