Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ052102

Een sage (mondeling), maandag 07 oktober 1968

Hoofdtekst

Jierren letter wienen ik en myn broer us yn Kûkherne. Wy soenen dêr in stik lân meane. Dat wie tichte by 't hûs dêr't dat wiif wenne dat doe in boskje fodden wie.
It wie moai gers, mar der roan in paed troch, dêr wie 't alhiel plat trape. It wie skande fan 't gers.
Ik sei tsjin myn broer: "Dat hat dat âld-wiif dien. As ik har hjir seach, dan sloech ik har fuort de poaten ôf."
Noch gjin fiif minuten letter, dêr stie se foar ús.
Mar doe seinen wy neat. Wy wienen skruten. Hja wist krekt hwat wy sein hienen.

Beschrijving

Een oude vrouw - een vermeende heks - heeft gers platgetrapt op het land. Een stoere kerel verklaart woedend 'haar poten eraf te slaan', als hij haar onder ogen krijgt. Prompt verschijnt het vrouwtje. De kerel - banggeworden - doet niets.


Bron

Corpus Jaarsma, verslag 521, verhaal 2 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

7 oktober 1968

Naam Locatie in Tekst

Kûkherne    Kûkherne   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21