Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ053208

Een sage (mondeling), donderdag 04 december 1969

Hoofdtekst

Ik haw in man kend, dy liet in flesse drank forskine. Hy die dat mei klaverboer. It wie in mingelsflesse fol drank.
Der wie in keppeltsje folk byelkoar. Hy sei: "Is der ien fan jimme, dy't my bilooft, dat er de flesse oankrije sil?"
"Ja," sei ien, "ik doch it."
Mar doe't de flesse der oansweven kom, doarst dy persoan dy't it biloofd hie net. Doe woarde deselde dy't de lege flesse mei de kaert forstjûrd hie, deabinaud.
Doe pakte syn frou gau de flesse.

Beschrijving

Een man laat een fles drank komen met behulp van een klaverboer. Een andere man die beloofd heeft de gevulde fles aan te pakken, durft dit toch niet. De man die de speelkaart heeft weggestuurd, wordt doodsbenauwd. Gelukkig is zijn echtgenote bereid de fles aan te pakken.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 532, verhaal 8 (archief MI)

Commentaar

4 december 1969

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21