Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ056212

Een sage (mondeling), donderdag 30 januari 1969

Hoofdtekst

Ik wie sahwat in sawntsjin, achtsjin jier, doe wenne ik op 'e Gordyk as bakkersfeintsje. Myn domisily hie 'k yn Boarnburgum. Dêr yn 'e Gordyk wie in frou ûnforwacht stoarn. De forhâlding tusken har en har man hie tige min west. Der wie ien jonkje, dat hie gjin forstân.
Doe't dy frou stoarn wie, kom se jouns by skimertiid werom. Guon ha har sjoen. Ik bin foar dy frou warskôge woarn, omdat ik der jouns as ik nei hûs ta gong, lâns moest.
Sy seinen wol dat dy frou út wraek weromkom, omt de man har sa min bihandele hie.


Onderwerp

SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.    SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.   

Beschrijving

Een vrouw werd door haar man nogal slecht behandeld. Na haar onverwachtse dood kwam ze nogal eens terug om te spoken.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 562, verhaal 12

Commentaar

30 januari 1969
Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.

Naam Locatie in Tekst

Gordyk    Gordyk   

Gorredijk    Gorredijk   

Boarnburgum    Boarnburgum   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21