Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TAMB037 - Geestigh antwoordt.

Een mop (kluchtboek), 1659

Hoofdtekst

Geestigh antwoordt.
't Gebeurde onlanghs, dat'er in seckere Kerk electie geschiede van Oudsten en Diaconen; middeler-wijl, de deuren geslooten zijnde, komt'er een wees-jonghen aen de deur kloppen; waer op drie Mesjeurs, daer voor-by gaende; vraeghde een van allen, wat het beduyden mocht, dat die jonghen daer klopte? Dat sal, antwoorde een ander, misschien een beschickingh Godts zijn; op dat, wanneer de Keurders, komende desen jonghen te sien, mochten indachtigh worden, datse niet sulke Persoonen koosen, die haer Vader mochten van doen hebben.

Beschrijving

Tijdens het kiezen van een kerkraad klopt een weesjongen aan. Een voorbijganger zegt tegen zijn vrienden dat de weesjongen door God is gezonden, zodat niemand in de kerkraad gekozen wordt die zijn vader (God) niet kent (weesjongen kent zijn vader niet).

Bron

Jan Pietersz. Meerhuysen, De geest van Jan Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt, Amsterdam, 1659, drie delen

Commentaar

1659

Naam Overig in Tekst

God    God   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22