Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TAMB106 - Gaaf om Gaaf.

Een mop (kluchtboek), 1659

Hoofdtekst

Gaaf om Gaaf.
Koningh Christianus van Deenemarcken, jarigh sijnde, wiert van seecker ghemeen [p. 80] Persoon, in 't uytgaen van de kerck, met een verjaer-dight; het welck den Koningh gelesen hebbende, beval zijn Secretaris, 't selve met een tweede verjaerdight, op hem, die 't eerste gemaeckt hadde verghelden. Desen, die vergheldingh, ontfanghen hebbende, niet alleen deselve onverbeterlijck te zijn, maer vereerde oock aen den Koningh, al wat hy in zijn beurs had. Het welck hem by den Koningh soo veel te weegh bracht, dat hy niet alleen een braaf stuck gelds; maer oock een goede bediening aen 't Hof kreegh.

Beschrijving

Een man schenkt aan de koning een verjaarsgedicht (in de hoop op een gulle beloning). De man krijgt van de koning een verjaarsgedicht terug. Hierop schenkt de man aan de koning zijn hele beurs als beloning. Dit bevalt de koning zo goed, dat hij de man alsnog financieel beloont en een baan aan het hof geeft.

Bron

Jan Pietersz. Meerhuysen, De geest van Jan Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt, Amsterdam, 1659, drie delen

Commentaar

1659

Naam Overig in Tekst

Koning Christianus van Denemarken    Koning Christianus van Denemarken   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22