Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TAMB162 - Kluchtighe Vraghe.

Een mop (kluchtboek), 1659

Hoofdtekst

Kluchtighe Vraghe.
Twee Ionghe Dochters met malkander in praet wesende, d'een d'ander al jokkende vragende, ende seide: Wat woudt ghy liever wesen een koe of een Henne? Den anderen dat vreemt voor komende seide: Wat vraghe is dat? ick begheere gheen van beyden, en ick ben blijde dat ick een redelick mensche ben: De andere wederom seide, of het een van beyden sijn moest: Wel, antwoordde de andere, soo was ick liever een Koe. Ick niet, sprack sy, ick was liever een Henne: Waerom dat? (Sy en konde de reden niet begrijpen). De ander seide, bent ghy soo onnoosel? Een Henne wort alle daghen ghesoent, en een Koe alle Iaer maer eens.

Beschrijving

Een meisje wil liever een kip dan een koe zijn. Een kip wordt namelijk elke dag gezoend en een koe maar een keer in het jaar.

Bron

Jan Pietersz. Meerhuysen, De geest van Jan Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt, Amsterdam, 1659, drie delen

Commentaar

1659

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22