Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TAMB170 - Clucht van drie Dronckers.

Een mop (kluchtboek), 1659

Hoofdtekst

Clucht van drie Dronckers.
Eenighe Drincke-boers by malkander in een Kroeghe zijnde, niet wetende hoe sy met fatsoen uyt het gelagh souden raken, sloeghen raedt, en seyden, hoe sullen wy best uyt het gelagh raken, wy willen een bedroeft Man maken; beslooten dat sy souden uyt-gaen, en wat den eenen dede, dat souden de andere nae moeten doen, en wie dat niet en dede, die soud dat gelagh moeten betalen, alwaer sy in consenteerden, en zijn te samen uyt-gegaen, ende op straet komende, vonden sy een kind op een stoeltjen sitten, dat sijn behoef dede, dat sy al te samen proefden, en voort-gegaen zijnde, vonden sy een Boer sitten die sijn werck dede; Doen vraeghden sy hem, wat zijt ghy voor een Boer, Edelman of Vuyleyn? proef het, seyde [p. 157] de Boer, aen 't geene ick daer geleght hebbe, het welcke sy alle deden, en seyden, ack foy, het is Boeren dreck, ginghen al voort, en vonden een hooge Leer staen, daer klam den eenen op ende de anderen volghden hem nae, boven komende, riep den bovensten, het ghelagh is gewonnen, streeck doen sijn Broeck af, ende bescheet die onder hem stondt, desgelijcks dede oock den anderen, tot den ondersten toe, die niemant beschijtten kon, en meest bescheeten was, en moest het gelagh toe betalen.

Beschrijving

Een aantal vrienden zit in de kroeg en wordt dronken. Ze gaan naar buiten en moeten elkaar nadoen; wie dat niet doet, moet betalen.

Bron

Jan Pietersz. Meerhuysen, De geest van Jan Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt, Amsterdam, 1659, drie delen

Commentaar

1659

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22