Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TAMB199 - Van een Bolle die de Melck op dronck.

Een mop (kluchtboek), 1659

Hoofdtekst

Van een Bolle die de Melck op dronck.
Het is gebeurt tusschen Franeker en Leeuwaerden, dat een seecker Boer een Bolle had, de welcke door het gheheele Landt liep, ende quam op een Landt daer de Boer sat en melckte: Dese Boer een Koe of twee ghemolcken hebbende, ging nae een ander Koe, die hy oock melcken wilde, maer hy konde de selve niet wel vanghen: Ondertusschen quam de bolle en dronck de Emmer leegh, de Boer daer niet wel in te vreden zijnde, gingh by de Eyghenaer van de bolle, ende seyde dat hy de melck van hem betaelt wilde hebben die de bolle gedroncken had, het welck hy niet doen [p. 191] wilde: Raeckten in een pleyt daer over, dat lange tijdt duerde, en haer beyde veel gheldt koste: Soo gebeurde het dat sy te samen nae't Hoff ginghen om haer saken voort uyt te richten, en onderweghe zijnde, vonden daer twee jonghe Studenten, die haer baden, seyden doe teghen malkanderen, laet ons het advijs eens hooren, wat sy van onse sake segghen wy verpleyten onse geldt en dat uyt dertelheydt, om een saecke die niet weert is, daer sy in accordeerden, en stelden dese Studenten de saecke voor, en seyden daer mede te vreden willen wesen. Dese Studenten beyde partyen gehoort hebbende, vraeghden of de bulle gheseten ofte ghestaen hadde? waer op sy antwoorden, hy heeft gestaen. Sy zijn daer op met malkander wat bezijden gegaen en hebben daer aldus beslooten, dat een dronck staende niet en gaf, maer was den broeder gheschoncken, en hebben de uytsprake alsoo ghedaen, en compenseerden de kosten. Sy bedanckten de uytsprake, en seyden, hadden wy dat met den eersten gedaen, wy hadden veel geldts kunnen besparen, en daer mede waren sy goede Vrienden.

Beschrijving

Twee boeren krijgen ruzie over de stier van de ene boer die de melk van de andere boer heeft opgedronken. Ze gaan op weg naar het hof om raad te vragen, maar komen onderweg twee studenten tegen en vragen het aan hen.

Bron

Jan Pietersz. Meerhuysen, De geest van Jan Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt, Amsterdam, 1659, drie delen

Commentaar

1659

Naam Locatie in Tekst

Franeker    Franeker   

Leeuwarden [Leeuwaerden]    Leeuwarden [Leeuwaerden]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22