Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TAMB206 - Een Ander van Quaet penningh.

Een mop (kluchtboek), 1659

Hoofdtekst

Een Ander van Quaet penningh.
Het gebeurde dat deese Andries Quaedtpenningh een Huysvrouwe trouwen soude, komende in de Kercke voor de Pastoor, het Formulier gheleesen hebbende, vraeghde haer de Pastoor of sy begheerde dat haer sake mochte ghevordert worden: De Bruydt seyde ick begheere anders niet: Hy dat dwars nemende, seyde, begheert ghy Andries [p. 198] niet, wat doe ick dan hier? en liep tot de Kerke uyt, en liet de Bruidt daer staen, doch quam door ander onderrichtinghe wederom in de Kerck, en trouwde de Bruidt.

Beschrijving

Een bakker gaat trouwen en de pastoor vraagt de bruid of zij dat wil. Die zegt dat ze anders niet wil en de pastoor begrijpt het verkeerd en loopt weg. Later trouwt hij ze alsnog, want de bruid wil niet anders.

Bron

Jan Pietersz. Meerhuysen, De geest van Jan Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt, Amsterdam, 1659, drie delen

Commentaar

1659

Naam Overig in Tekst

Andries Quaedtpenningh    Andries Quaedtpenningh   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22